Problemy współczesnej polskiej terminologii prawosławnej wynikające z jej relacji z terminologią cerkiewnosłowiańską

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2021.24.02

Słowa kluczowe:

prawosławie, terminologia cerkiewnosłowiańska, polska terminologia prawosławna

Abstrakt

W ramach realizowanego projektu naukowego „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”, zespół badawczy podjął się zadania wskazania cerkiewnosłowiańskich odpowiedników polskich terminów prawosławnych. W efekcie prowadzonych badań odkryto szereg faktów dotyczących wzajemnych relacji polskiej i cerkiewnosłowiańskiej terminologii. Niniejszy artykuł precyzując na wstępie przedmiot badań, koncentruje się na prezentacji wstępne wniosków badawczych oraz postulatów dotyczących dalszej pracy nad systematyzacją analizowanej terminologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aleksiejuk, A. (2014). Prawosławie i bioetyka. W Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Kultury Słowian PAU. tom X. 133-140.

Betlejko, J. (2017). Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej. Studia i Dokumenty Ekumeniczne [Ecumenical Studies and Documents]. 33(1). 50-73.

Czarnecka, K. (2019). Słownik polskiej terminologii prawosławnej - potrzeby i koncepcja. Naukowyj Wisnyk Czerniwećkoho Nacionalnoho Uniwersytetu. Pomano- Słowjanśkyj Dyskurs, Zbirnyk Nauk. 22. 69–73.

Czarnecka, K., Ławreszuk, M., & Przyczyna, W. (2018). „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego. Elpis. 20. 221–230. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.24.

Dʹâčenko, G. (2001). Polnyj cerkovno-slavânskij slovarʹ.

Keipert, H. (2014). Kirchenslavisch-Begriffe. W Die slavischen Sprachen. Ein internationales Hand buch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erfor schung. 1212–1252.

Kostiuczuk, J., abp. (2019). Modlitwy na różne potrzeby. W Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Białystok. 62-64.

Kowalska-Stus, H. (2010). Rosyjska Cerkiew Prawosławna wobec totalitaryzmu. W Totalitaryzmy XX wieku : idee, instytucje, interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 149-162.

Kurianowicz, M. (2020). Cerkiewnosłowiańska wersja Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Zasady graficzno-ortograficzne. Linguodidactica. 24. 129–139. https://doi.org/10.15290/lingdid.2020.24.10.

Lekkas, G. (2019). Artificial intelligence and an applied ethics. But what kind of ethics? Representation of the Church of Greece to the European Union: [online] http://www.regue.eu/en/news/245-2019/666-artificial-intelligence-and-an-applied-ethics-but-what-kind-of-ethics, [12.05.2022].

Kostiuczuk, J., abp. (2019). Modlitwy na różne potrzeby. W Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Białystok. 62-64.

Leśniewski, K. (2015). Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?...: podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej. Lublin.

Leśniewski, K. (2019). Kwestia prokreacji w prawosławiu. Studia Oecumenica. 19. 179-192. https://doi.org/10.25167/so.1124.

Ławreszuk, M. (2019). Pogrzeb nieochrzczonych dzieci. W Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Białystok. 38-47.

Ławreszuk, M. (2018). Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. Elpis. 20. 159–163. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.17.

Makal, G., & Misijuk, W. (2021). Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Elpis. 23. 141–145. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.17.

Mielkow, A. (2020). Język staro-cerkiewno-słowiański w Kościele i kulturze narodów słowiańskich. Language-Culture-Politics. 1. 119–132.

Mohyla, P. (1996). Trebnik mitropolita Petra Mogily. Tom 2. Informacijno-vidavničij centr Ukrainskoj Pravoslavnoj Cerkvi.

Moszyński, L. (1984). Wstęp do filologii słowiańskiej.

Nellist, Ch. (ed.) (2021). Climate Crisis and Creation Care: Historical Perspectives, Ecological Integrity and Justice. Cambridge Scholars Publishing.

Puhalo, L. (2007). The Evidence Of Things Not Seen: Orthodox and Modern Physics. Synaxix Press.

Puhalo, L. (2013). Physics and Orthodoxy (Physics and Eastern Christian Theology). W: Runehov, A.L.C., Oviedo, L. (eds). Encyclopedia of Sciences and Religions. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8265-8_874.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Ławreszuk, M. (2022). Problemy współczesnej polskiej terminologii prawosławnej wynikające z jej relacji z terminologią cerkiewnosłowiańską. Elpis, (24), 15–19. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.24.02

Numer

Dział

Artykuły