Problemy współczesnej polskiej terminologii prawosławnej wynikające z jej relacji z terminologią cerkiewnosłowiańską

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2021.24.02

Słowa kluczowe:

prawosławie, terminologia cerkiewnosłowiańska, polska terminologia prawosławna

Abstrakt

W ramach realizowanego projektu naukowego „Słownik polskiej terminologii prawosławnej”, zespół badawczy podjął się zadania wskazania cerkiewnosłowiańskich odpowiedników polskich terminów prawosławnych. W efekcie prowadzonych badań odkryto szereg faktów dotyczących wzajemnych relacji polskiej i cerkiewnosłowiańskiej terminologii. Niniejszy artykuł precyzując na wstępie przedmiot badań, koncentruje się na prezentacji wstępne wniosków badawczych oraz postulatów dotyczących dalszej pracy nad systematyzacją analizowanej terminologii.

Bibliografia

Aleksiejuk, A. (2014). Prawosławie i bioetyka. W Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Kultury Słowian PAU. tom X. 133-140.

Betlejko, J. (2017). Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej. Studia i Dokumenty Ekumeniczne [Ecumenical Studies and Documents]. 33(1). 50-73.

Czarnecka, K. (2019). Słownik polskiej terminologii prawosławnej - potrzeby i koncepcja. Naukowyj Wisnyk Czerniwećkoho Nacionalnoho Uniwersytetu. Pomano- Słowjanśkyj Dyskurs, Zbirnyk Nauk. 22. 69–73.

Czarnecka, K., Ławreszuk, M., & Przyczyna, W. (2018). „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego. Elpis. 20. 221–230. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.24.

Dʹâčenko, G. (2001). Polnyj cerkovno-slavânskij slovarʹ.

Keipert, H. (2014). Kirchenslavisch-Begriffe. W Die slavischen Sprachen. Ein internationales Hand buch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erfor schung. 1212–1252.

Kostiuczuk, J., abp. (2019). Modlitwy na różne potrzeby. W Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Białystok. 62-64.

Kowalska-Stus, H. (2010). Rosyjska Cerkiew Prawosławna wobec totalitaryzmu. W Totalitaryzmy XX wieku : idee, instytucje, interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 149-162.

Kurianowicz, M. (2020). Cerkiewnosłowiańska wersja Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Zasady graficzno-ortograficzne. Linguodidactica. 24. 129–139. https://doi.org/10.15290/lingdid.2020.24.10.

Lekkas, G. (2019). Artificial intelligence and an applied ethics. But what kind of ethics? Representation of the Church of Greece to the European Union: [online] http://www.regue.eu/en/news/245-2019/666-artificial-intelligence-and-an-applied-ethics-but-what-kind-of-ethics, [12.05.2022].

Kostiuczuk, J., abp. (2019). Modlitwy na różne potrzeby. W Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Białystok. 62-64.

Leśniewski, K. (2015). Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?...: podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej. Lublin.

Leśniewski, K. (2019). Kwestia prokreacji w prawosławiu. Studia Oecumenica. 19. 179-192. https://doi.org/10.25167/so.1124.

Ławreszuk, M. (2019). Pogrzeb nieochrzczonych dzieci. W Rocznik prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Białystok. 38-47.

Ławreszuk, M. (2018). Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. Elpis. 20. 159–163. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.17.

Makal, G., & Misijuk, W. (2021). Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Elpis. 23. 141–145. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.17.

Mielkow, A. (2020). Język staro-cerkiewno-słowiański w Kościele i kulturze narodów słowiańskich. Language-Culture-Politics. 1. 119–132.

Mohyla, P. (1996). Trebnik mitropolita Petra Mogily. Tom 2. Informacijno-vidavničij centr Ukrainskoj Pravoslavnoj Cerkvi.

Moszyński, L. (1984). Wstęp do filologii słowiańskiej.

Nellist, Ch. (ed.) (2021). Climate Crisis and Creation Care: Historical Perspectives, Ecological Integrity and Justice. Cambridge Scholars Publishing.

Puhalo, L. (2007). The Evidence Of Things Not Seen: Orthodox and Modern Physics. Synaxix Press.

Puhalo, L. (2013). Physics and Orthodoxy (Physics and Eastern Christian Theology). W: Runehov, A.L.C., Oviedo, L. (eds). Encyclopedia of Sciences and Religions. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8265-8_874.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Ławreszuk, M. (2022). Problemy współczesnej polskiej terminologii prawosławnej wynikające z jej relacji z terminologią cerkiewnosłowiańską. Elpis, (24), 15–19. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.24.02

Numer

Dział

Artykuły