Elpis - czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarym czasopismem przedstawiającym szerokie spektrum tematów związanych z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących Prawosławia.


Czasopismo teologiczne Elpis jest obecnie wydawane w formie drukowanej i elektronicznej, przy czym pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.

Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Elpis jest indeksowany w:

 • Erih Plus, 
 • WorldCat,
 • CrossRef
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • The Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.),
 • BAZHUM, 
 • InfoBase Index,
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals),
 • Index Copernicus Journals Master List.

 

Punktacja czasopisma:

 • Lista czasopism punktowanych MNiSW 2015: 7 pkt. (wykaz B poz. 491)
 • IndexCopernicus Journals Master List 2017: 88,59 (2016: 79,14; 2015: 82,24; 2014: 67,06; 2013: 6.33; 2012: 6.34).

 

 

Elpis, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISSN: 1508-7719