O czasopiśmie

Elpis jest recenzowanym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopismem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiającym tematy związane z prawosławną teologią, historią i kulturą. Celem czasopisma jest ukazywanie współczesnej teologii prawosławnej oraz propagowanie dorobku teologów, religioznawców, historyków i filologów w zakresie ich badań dotyczących prawosławia.

Elpis stanowi kontynuację czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego wydawanego w latach 1926-1939 pod tym samym tytułem. Od roku 1999 Elpis ukazuje się jako rocznik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Elpis_graph

 

Punktacja i indeksacja:

Punktacja czasopisma

Elpis znajduje się na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” Ministerstwa Edukacji i Nauki z 2023 r. uzyskał 40 pkt. (nauki teologiczne i nauki biblijne).

Elpis jest punktowany w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych IndexCopernicus Journals Master List 2021: 100,00 pkt. (2020: 91,04; 2019: 98,47; 2018: 88,29; 2017: 88,59; 2016: 79,14; 2015: 82,24; 2014: 67,06; 2013: 6.33; 2012: 6.34). Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List znajduje się: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=12920

 

Czasopismo Elpis jest indeksowane w bazach

Pełna treść wszystkich artykułów (od 2009 roku) jest dostępna open access w na stronie czasopisma (https://elpis.uwb.edu.pl/) oraz w wymienionych powyżej bazach.

 

 

Repozytoria

Czasopismo Elpis jest zdeponowane i udostępnione w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/201).

Cyfrowa archiwizacja czasopisma jest realizowana przez Podlaską Bibliotekę Cyfrową (http://pbc.biaman.pl/dlibra). 

 

Deklaracja o wersji pierwotnej

Czasopismo teologiczne Elpis od roku 2023 jest wydawane wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Creative Commons License CrossRef SimilarityCheck CrossRef Content Registration Open Access

Artykuły i inne materiały publikowane w czasopiśmie Elpis dostępne są na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

     
ISSN: 1508-7719 (print)  ISNN: 2956-8258 (online) DOI: 10.15290