Polityka otwartego dostępu

"Elpis" ukazuje się w formule otwartego dostępu. Artykuły i inne materiały publikujemy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).