Kontakt

Redakcja czasopisma teologicznego Elpis

ul. Ludwika Zamenhofa 15

15-435 Białystok, Polska

elpis@uwb.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

ks. dr hab. Marek Ławreszuk
redaktor naczelny
Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej

Wsparcie techniczne

Admin