Polityka prywatności

Pełne teksty artykułów publikowane są w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 

Dane osobowe oraz adres elektroniczny nie są udostępniane podmiotom trzecim. Artykuły deponowane są na stronie czasopisma, w bazach indeksacyjnych i repozytoriach instytucjonalnych (Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, Podlaska Biblioteka Cyfrowa).