Międzynarodowa Rada Naukowa

  • archim. Adam Vakhtang Akhaladze (Uniwersytet Medyczny św. Tamary w Tbilisi), Gruzja
  • ks. Nicolas Cernokrak (Instytut Teologiczny św. Sergiusza w Paryżu), Francja
  • Siergiej Chorużyj (Instytut Filozofii RAN w Moskwie), Rosja
  • abp Job Getcha (Prawosławny Instytut Teologiczny w Chambésy), Szwajcaria
  • Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Polska
  • Aleksander Naumow (Universita Ca’Foscari w Wenecji), Włochy
  • Bernard Outtier (Francuska Akademia Nauk w Paryżu), Francja
  • Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka), Polska