Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. dr hab. Marek Ławreszuk, Uniwersytet w Białymstoku Katedra Teologii Prawosławnej, Poland

Redaktorzy tematyczni

abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Wydział Teologiczny, Poland

bp dr hab. Andrzej Borkowski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Wydział Teologiczny, Poland

ks. dr prof. ChAT Jerzy Tofiluk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Poland

ks. dr Henryk Paprocki, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Poland

ks. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Poland

dr Jarosław Charkiewicz, Warszawska Metropolia Prawosławna, Poland

mgr Grzegorz Makal, Uniwersytet w Białymstoku Katedra Teologii Prawosławnej, Poland

Redaktorzy językowi

Mirosława Dudel, Poland

ks. dr Ivan Nikulin, Poland

Severine Felenczak, Poland

Sekretarz redakcji

Mirosława Dudel, Poland

 

Kontakt meilowy

elpis@uwb.edu.pl