Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. dr hab. Marek Ławreszuk, Uniwersytet w Białymstoku Katedra Teologii Prawosławnej, Polska

Redaktorzy tematyczni

abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Wydział Teologiczny, Polska

bp dr hab. Andrzej Borkowski, Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Wydział Teologiczny, Polska

ks. dr prof. ChAT Jerzy Tofiluk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska

ks. dr Henryk Paprocki, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Polska

ks. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska

dr Jarosław Charkiewicz, Warszawska Metropolia Prawosławna, Polska

mgr Grzegorz Makal, Uniwersytet w Białymstoku Katedra Teologii Prawosławnej, Polska

ks. mgr inż. Piotr Makal, Katedra Św. Mikołaja w Białymstoku, Polska

Redaktorzy językowi

Mirosława Dudel, Polska

ks. dr Ivan Nikulin, Polska

Severine Felenczak, Polska

Sekretarz redakcji

Mirosława Dudel, Polska

 

Kontakt meilowy

elpis@uwb.edu.pl