Redaktor naczelny

Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, Uniwersytet w Białymstoku Katedra Teologii Prawosławnej, Poland

Redaktorzy tematyczni

ks. dr Henryk Paprocki, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Poland

ks. dr prof. ChAT Jerzy Tofiluk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Poland

ks. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Poland

dr Jarosław Charkiewicz, Warszawska Metropolia Prawosławna, Poland

ks. dr Ivan Nikulin, Екатеринбургская Духовная Семинария, Russian Federation

Abp dr Jakub Kostiuczuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Wydział Teologiczny, Poland

Redaktorzy językowi

Agnieszka Klebus, Poland

ks. dr Ivan Nikulin, Екатеринбургская Духовная Семинария, Russian Federation

Joel Henderson, Poland

Severine Felenczak, Poland

Sekretarz redakcji

Mirosława Dudel, Poland