Recenzenci współpracujący

Recenzenci współpracujący w roku 2015

ks. dr Artur Aleksiejuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. dr Andrzej Baczyński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

dr hab. Piotr Chomik, Uniwersytet w Białymstoku;

prof. UKSW dr hab. Waldemar Deluga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

ks. dr Roman Dubec, University of Presov;

dr Paweł Dziadul, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

ks. dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz), prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku;

dr Stefan Dmitruk, Lublin;

dr Agata Kawecka, Uniwersytet Łódzki;

dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

ks. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia
Teologiczna w Warszawie;

dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski;

dr Jarosław Makal, Politechnika Białostocka;

ks. bp dr Paisjusz (Martyniuk), University of Presov;

prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku;

ks. dr Włodzimierz Misijuk, Białystok;

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz;

ks. bp prof. dr hab Jerzy (Pańkowski), Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. dr Roman Płoński, Białystok;

ks. prof dr hab. Roman Rogowski, PWT Wrocław;

ks. dr Doroteusz Sawicki, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

проф. Г. И. Симонова, Вятский Государственный Гуманитарный Университет;

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

prof. Ana Stoykova, Bułgarska Akademia Nauk;

dr Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński;

ks. dr Anatol Szymaniuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Recenzenci współpracujący w roku 2016

ks. dr Artur Aleksiejuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. dr Andrzej Baczyński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

archimandryta dr Andrzej Borkowski, Uniwersytet w Białymstoku;

dr Jarosław Charkiewicz, Warszawska Metropolia Prawosławna,

dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku;

dr hab. Waldemar Deluga, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

dr Paweł Dziadul, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

archimandryta dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz), Białystok;

dr Stefan Dmitruk, Lublin;

dr Agata Kawecka, Uniwersytet Łódzki;

dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

dr. Grzegorz Kuprianowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

ks. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski;

dr Jarosław Makal, Politechnika Białostocka;

bp dr Paisjusz (Martyniuk), University of Presov;

dr hab. Georgi Minczew, prof UŁ, Uniwersytet Łódzki;

prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku;

ks. dr Włodzimierz Misijuk, Białystok;

bp prof. dr hab Jerzy (Pańkowski), Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. dr Roman Płoński, Białystok;

ks. dr Doroteusz Sawicki, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

prof. Ana Stoykova, Bułgarska Akademia Nauk;

dr Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński;

ks. dr Anatol Szymaniuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie