Recenzenci współpracujący

Recenzenci współpracujący w roku 2019:


ks. dr Artur Aleksiejuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; ks. dr Andrzej Baczyński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; dr Jarosław Charkiewicz, Warszawska Metropolia Prawosławna; dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku; dr hab. Waldemar Deluga, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dr Paweł Dziadul, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Stefan Dmitruk, Lublin; И. В. Фролов, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского; prof. dr hab. Teresa Grzybkowska, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina; dr hab. Stefan Grzybowski, prof. UMK (emerytowany),
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Agata Kawecka, Uniwersytet Łódzki; протоиерей Сергий Коцар, Міжрегіональна Академія Управління персоналом (МАУП); ks. dr Andrzej Konachowicz (Lublin); dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Grzegorz Kuprianowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; ks. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski; dr Jarosław Makal, Politechnika Białostocka; abp dr Paisjusz (Martyniuk), University of Presov; протоиерей Дионисий Мартышин, Киевская Духовная Академия и Семинария; dr hab. Georgi Minczew, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku; ks. dr Włodzimierz Misijuk, Białystok; иерей Иоанн Никулин, кандидат богословия, кандидат исторических наук, Екатеринбургская духовная семинария; abp prof. dr hab Jerzy (Pańkowski), Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; протоиерей Михаил Пеций, Запорожская епархия УПЦ; ks. dr Roman Płoński, Archiwum Diecezjalne Diecezji Białostocko-Gdańskiej PAKP; ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; ks. dr Doroteusz Sawicki, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; С. В. Силова, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы; ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prof. Ana Stoykova, Bułgarska Akademia Nauk; dr hab. Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński; ks. dr Anatol Szymaniuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Recenzenci współpracujący w roku 2018

ks. dr Artur Aleksiejuk – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. dr Andrzej Baczyński – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

dr Jarosław Charkiewicz – Warszawska Metropolia Prawosławna;

dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku;

dr hab. Waldemar Deluga – prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

dr Paweł Dziadul – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

dr Stefan Dmitruk – Lublin;

И. В. Фролов – Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского;

prof. dr hab. Teresa Grzybkowska – Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina;

dr hab. Stefan Grzybowski, prof. UMK (emerytowany) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

dr Agata Kawecka – Uniwersytet Łódzki;

протоиерей Сергий Коцар – Міжрегіональна Академія Управління персоналом (МАУП);

dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

dr Grzegorz Kuprianowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

ks. dr Andrzej Kuźma – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski;

dr Jarosław Makal – Politechnika Białostocka;

abp dr Paisjusz (Martyniuk) – University of Presov;

протоиерей Дионисий Мартышин – Киевская Духовная Академия и Семинария;

dr hab. Georgi Minczew, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki;

prof. dr hab. Antoni Mironowicz – Uniwersytet w Białymstoku;

ks. dr Włodzimierz Misijuk – Białystok;

иерей Иоанн Никулин, кандидат богословия, кандидат исторических наук – Екатеринбургская духовная семинария;

abp prof. dr hab Jerzy (Pańkowski) – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

протоиерей Михаил Пеций – Запорожская епархия УПЦ;

ks. dr Roman Płoński – Archiwum Diecezjalne Diecezji Białostocko-Gdańskiej PAKP;

ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu;

ks. dr Doroteusz Sawicki – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

С. В. Силова – Гродненский государственный университет имени Янки Купалы;

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

prof. Ana Stoykova – Bułgarska Akademia Nauk;

dr hab. Jan Stradomski – Uniwersytet Jagielloński;

ks. dr Anatol Szymaniuk – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,

ks. prof. dr hab. Józef Zabielski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Recenzenci współpracujący w roku 2016

ks. dr Artur Aleksiejuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. dr Andrzej Baczyński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

archimandryta dr Andrzej Borkowski, Uniwersytet w Białymstoku;

dr Jarosław Charkiewicz, Warszawska Metropolia Prawosławna,

dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku;

dr hab. Waldemar Deluga, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

dr Paweł Dziadul, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

archimandryta dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz), Białystok;

dr Stefan Dmitruk, Lublin;

dr Agata Kawecka, Uniwersytet Łódzki;

dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

dr. Grzegorz Kuprianowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

ks. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski;

dr Jarosław Makal, Politechnika Białostocka;

bp dr Paisjusz (Martyniuk), University of Presov;

dr hab. Georgi Minczew, prof UŁ, Uniwersytet Łódzki;

prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku;

ks. dr Włodzimierz Misijuk, Białystok;

bp prof. dr hab Jerzy (Pańkowski), Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. dr Roman Płoński, Białystok;

ks. dr Doroteusz Sawicki, Chrześcijańska Akademia
Teologiczna w Warszawie;

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

prof. Ana Stoykova, Bułgarska Akademia Nauk;

dr Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński;

ks. dr Anatol Szymaniuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

Recenzenci współpracujący w roku 2015

ks. dr Artur Aleksiejuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. dr Andrzej Baczyński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

dr hab. Piotr Chomik, Uniwersytet w Białymstoku;

prof. UKSW dr hab. Waldemar Deluga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

ks. dr Roman Dubec, University of Presov;

dr Paweł Dziadul, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

ks. dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz), prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku;

dr Stefan Dmitruk, Lublin;

dr Agata Kawecka, Uniwersytet Łódzki;


dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

ks. dr Andrzej Kuźma, Chrześcijańska Akademia
Teologiczna w Warszawie;

dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski;

dr Jarosław Makal, Politechnika Białostocka;


ks. bp dr Paisjusz (Martyniuk), University of Presov;

prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku;

ks. dr Włodzimierz Misijuk, Białystok;

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz;

ks. bp prof. dr hab Jerzy (Pańkowski), Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. dr Roman Płoński, Białystok;

ks. prof dr hab. Roman Rogowski, PWT Wrocław;

ks. dr Doroteusz Sawicki, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

проф. Г. И. Симонова, Вятский Государственный Гуманитарный Университет;

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

prof. Ana Stoykova, Bułgarska Akademia Nauk;

dr Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński;


ks. dr Anatol Szymaniuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;

ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie