Nr 16 (2014)

					Pokaż Nr 16 (2014)
Opublikowane: 2014-11-28

Artykuły

 • L’importance des études patristiques pour les études théologiques

  Jean-Claude Larchet
  7-10
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.01
 • Międzynarodowy dialog teologiczny Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskokatolickim

  Andrzej Kuźma
  11-18
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.02
 • Tradycja i odnowa we współczesnej teologii prawosławnej

  Marios Begzos
  19-22
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.03
 • Wybrane aspekty kultu Matki Bożej w Prawosławiu

  Jarosław Charkiewicz
  23-31
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.04
 • Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego

  Marek Ławreszuk
  33-41
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.05
 • Fonwizin: od wiary w przeznaczenie do wiary w opatrzność

  Adam Drozdek
  43-47
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.06
 • Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie (…) sąd własny je i pije (1 Kor 11,27-29) – czyli o właściwym przygotowaniu się do Świętej Eucharystii według nauki Ojców Kościoła

  Adam Magruk
  49-59
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.07
 • Fenomen świętości w systemie poglądów filozoficzno-religijnych

  Zoja Kuca
  61-73
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.08
 • Wybrani Ojcowie Kościoła wobec filozofii starożytnej (cz. II)

  Łukasz Leonkiewicz
  75-86
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.09
 • Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

  Marek Ławreszuk
  87-94
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.10
 • Biskup jako następca apostołów: spojrzenie metropolity Syberyjskiego Ignacego (Rimskiego-Korsakowa)

  Ivan Nikulin
  95-98
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.11
 • Bliskość Pawła wobec Tesaloniczan w 1 Tes 2,7b-12

  Sotirios Despotis
  99-111
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.12
 • Dogmatyzacja Prawdy

  Warsonofiusz Doroszkiewicz
  113-118
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.13
 • Reguły św. Bazylego Wielkiego

  Piotr Pietrow
  119-126
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.14
 • Niespodziewane pokrewieństwo: praktyka duchowa i analityka egzystencjalna

  Сергей Хоружий
  127-135
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.15
 • Myśl prawosławna i filozofia współczesna

  Сергей Хоружий
  137-142
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.16
 • Hezychazm i kultura

  Сергей Хоружий
  143-149
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.17
 • Antropologia prawosławna według świętego Iłariona (Troickiego)

  Kamila Pawełczyk-Dura
  151-158
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.18
 • Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje

  Antoni Mironowicz
  159-168
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.19
 • Przyczynek do badań nad początkiem Cerkwi na Zachodzie Rusi

  Radosław Liwoch
  169-172
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.20
 • Początki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasteru

  Andrzej Borkowski
  173-181
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.21
 • Skład osobowy prawosławnego domu zakonnego pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy w latach 1881 – 1899

  Stefan Dmitruk
  183-190
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.22
 • Profesor Adam Stalony Dobrzański– mistrz i nauczyciel Jerzego Nowosielskiego

  Jarosław Szmajda
  191-200
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.23
 • Kwestia „razdielnorieczija” i śpiewu wielogłosowego w nauczaniu staroobrzędowców rosyjskich

  Daniel Sawicki
  201-209
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.24
 • Religijno-antropologiczne aspekty duchowego i moralnego wychowania w rosyjskiej pedagogice XX wieku

  Василий Сахаров, Людмила Сахарова
  211-214
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.25
 • Ewolucja opodatkowania dochodów osób duchownych

  Rafał Jurowiec
  215-220
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.26
 • „I gwiazda rozmawia z gwiazdą…”

  Елена Федюкина
  221-225
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.27

Recenzje

 • Encyklopedia hezychazmu

  Justyna Kroczak
  229-230
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2014.16.28