„I gwiazda rozmawia z gwiazdą…”

Autor

  • Елена Федюкина

Słowa kluczowe:

Rosyjski poeta, bohater, góry, szczyty poezji, niebiosa, Moskwa, geniusz twórczy, dusza, wieczność, krzyż, liryka, miłość, modlitwa, harmonia, przepowiednia, zgon, naród, gwiazdy

Abstrakt

W bieżącym 2014 roku przypada 200-setna rocznica Michała Lermontowa, następnej po Aleksandrze Puszkinie wyżyny poezji rosyjskiej. Poeta nie zmarnował 26 lat życia darowanych mu przez los, przez ten krótki czas bowiem potrafił nagromadzić obszerny spadek poetycki, który ludzie przechowują w pamięci na przeciągu już prawie dwóch stuleci. Lermontow jest rozpatrywany w artykule jako poeta, który osiągnął szczyty myśli poetyckiej poświęcone poszukiwaniom ukrytego sensu ludzkiego życia. Owe drogi ku prawdzie otwarli dla niego wizję harmonii, którą zawierają jego najlepsze utwory, w tym wiersze-modlitwy, istniejące również w postaci muzycznej. Jednocześnie rozdźwięk życia i twórczości stawał się źródłem niepokoju, który się wyrażał sporadycznie jako wizja rychłej śmierci. Poeta ciągle powracał również do wątku historycznego − w ostatnich latach jego życia powstał poemat historyczny, w którym rozstrzyga problem źródeł zdrowej egzystencji narodu i mocy jego ducha.

Bibliografia

Андреев И. М. Русские писатели ХIХ в.М.: Изд. дом Русский паломник. Валаамское общество Америки, 2009.

Лермонтов М. Ю. Сочинения в двух томах. М.: Правда. Т.1. – 1988, т. 2. – 1990.

Лермонтовская энциклопедия/ АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Гл. ред. Мануйлов В. А. М.: Сов. Энцикл., 1981.

Лосев А. Ф. Философия имени. М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.

Нестор (Кумыш), игумен. Тайна Лермонтова. СПб.: Библиополис, 2012.

Одоевский В.Ф. Дневники. Переписка. Материалы. Ред. М. В. Есипова. М: ГЦММК им. Глинки, 2005.

##submission.downloads##

Opublikowane

2014-11-10

Jak cytować

Федюкина, Е. (2014). „I gwiazda rozmawia z gwiazdą…”. Elpis, (16), 221–225. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/45

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora