Zarys pojęcia świętości w życiu człowieka - patroni i orędownicy od chorób wszelakich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.16

Słowa kluczowe:

religia, modlitwa, zdrowie, święci

Abstrakt

Stwórca kosmosu oraz rodzaju ludzkiego uczynił świat doskonałym i trwającym w idealnej harmonii. Bóg uczynił człowieka w Raju, aby żył wiecznie, pozostawał wówczas zdrowy w jakiejkolwiek sferze. Niedomagania, martyrologia, melancholia, cierpienie pojawił się w chwili upadku człowieka i popadnięciu w grzech (grzech praojców). Wszelkie praktyki religijne stanowią pomost pomiędzy empirycznym światem materii oraz transcendentnym światem duchowym. Chcąc osiągnąć pełnię zdrowia niezwykle ważne jest współistnienie sfery duchowej, cielesnej, ich koegzystencja. Człowiek nawraca się ontologicznie, odwracając się od przeciwnego naturze patologicznego stanu i powraca do Boga odzyskując zdrowie swej natury. Początkowo uzdrawia się to co duchowe, czyli to co związane z duszą, następnie psychika i somatyka. Wśród grona licznych świętych lekarze posiadają swoich patronów, zaś ich podopieczni – pacjenci wielu orędowników w chorobach wszelakich. Wielu pacjentów jak i lekarzy codziennie zanoszą prośby i zwracają się z prośbą o wsparcie podczas walki z chorobami. Życie wielu świętych i niejednokrotnie ich męczeństwo i śmierć mogą być przykładem życia i stawiania oporu problemów. W tekście przedstawiono listę niespełna setki świętych orędowników w wielu chorobach. Wszyscy orędują przed obliczem Chrystusa i przedstawiają Bogu nasze prośby i błagania. Modlitwa szczególnie z prośba o wstawiennictwo świętych, może być wyjątkowo pomocna przy próbie przywrócenia zdrowia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrade, C., Radhakrishnan, R. (2009). Prayer and healing: A medical and scientific perspective on randomized controlled trials. Indian Journal of Psychiatry, 51(4), 247-253. https://doi.org/10.4103/0019-5545.58288.

Barclay, W. (1982). Daily Study Bible: The Letter to the Romans (wyd. 1). London: Westminster John Knox Press.

Biblia Jerozolimska (2006) (Wyd. 1). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Bułgakow, S. (2011). Światło wieczności. Medytacje i spekulacje. (W. Polanowski, red.) (Wyd. 1). Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Charkiewicz, J. (2014). Kult świętych w Prawosławiu. Elpis, 12, 109-159. [online] https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/52, [24.08.2019].

Chuengsatiansup, K. (2003). Spirituality and health: An initial proposal to incorporate spiritual health in health impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 23(1), 3-15. https://doi.org/10.1016/S0195-9255(02)00037-9.

Delahaye, H. (1962). The Legends of the Saints. New York: Fordham University Press.

Hackel, S. (1981). The Byzantine Saint, University of Birmingham 14th Spring Symposium of Byzantine Studies. (Wyd. 1) London: Fellowship of St. Alban and St. Sergius.

Hieromonk Makarios z Simonos Petra. (1998). The Synaxarion: The Lives Of The Saints Of The Orthodox Church, Tom 1: Introduction, September, October. Ormylia, Chalkidike, Greece: Holy Convent of the Annunciation of Our Lady.

Hieromonk Makarios z Simonos Petra. (1999). The Synaxarion: The Lives Of The Saints Of The Orthodox Church, Tom 2: November, December. Ormylia, Chalkidike, Greece: Holy Convent of the Annunciation of Our Lady.

Hieromonk Makarios z Simonos Petra. (2001). The Synaxarion: The Lives Of The Saints Of The Orthodox Church, Tom 3: January, February. Ormylia, Chalkidike, Greece: Holy Convent of the Annunciation of Our Lady.

Hieromonk Makarios z Simonos Petra. (2003). The Synaxarion: The Lives of the Saints of the Orthodox Church, Tom 4: March, April. Ormylia, Chalkidike, Greece: Holy Convent of the Annunciation of Our Lady.

Hieromonk Makarios z Simonos Petra. (2005). The Synaxarion: The Lives Of The Saints Of The Orthodox Church, Tom 5: May, June. Ormylia, Chalkidike, Greece: Holy Convent of the Annunciation of Our Lady.

Hieromonk Makarios z Simonos Petra. (2008a). The Synaxarion: The Lives Of The Saints Of The Orthodox Church, Tom 7: Appendix, General Index. Ormylia, Chalkidike, Greece: Holy Convent of the Annunciation of Our Lady.

Hieromonk Makarios z Simonos Petra. (2008b). The Synaxarion: The Lives ofthe Saints of the Orthodox Church, Tom 6: July, August. Ormylia, Chalkidike, Greece: Holy Convent of the Annunciation of Our Lady.

Hume, G. B. (1983). W poszukiwaniu Boga (Wyd. 2). Warszawa: PAX.

Larchet, J. C. (2013). Terapia chorób duchowych. Wstęp do tradycji ascetycznej Kościoła prawosławnego. Hajnówka: Wydawnictwo Bratczyk.

Orlof, W., Alifier, M. (2018). Nieeteryczny związek między duchowością chrześcijańską a zdrowiem człowieka. Elpis, 20, 119-128. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.12.

Orthodox Saint of the Day. A daily reading of the 366 Saints from the Orthodox tradition. (2013). [online] http://www.orderofsteugene.com/PDF/Saint_Day_book/DAILY_READINGS_OF_ORTHODOX_SAINTS.pdf, [24.08.2019].

Pietkiewicz, P. (2018). Zdrowie człowieka i przyczyny jego utraty według antropologii prawosławnej. Elpis, 20, 253-257. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.26.

Śliwerski, B. (2007). Samowychowanie jako odrodzenie moralne. Przegląd Pedagogiczny, (1), 15–34. [online] http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7edf-09fb-7c88-4bd0-8529-bf0d9c6d6551, [24.08.2019].

Wachholtz, A. B., Pargament, K. I. (2005). Is spirituality a critical ingredient of meditation? Comparing the effects of spiritual meditation, secular meditation, and relaxation on spiritual, psychological, cardiac, and pain outcomes. Journal of Behavioral Medicine, 28(4), 369-384. https://doi.org/10.1007/s10865-005-9008-5.

Wachholtz, A. B., Pargament, K. I. (2008). Migraines and meditation: does spirituality matter? Journal of Behavioral Medicine, 31(4), 351–366. https://doi.org/10.1007/s10865-008-9159-2.

Watson, J. D. (2017a). Słowo greckie na każdy dzień roku (Wyd. 1). Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOCATIO.

Watson, J. D. (2017b). Słowo hebrajskie na każdy dzień roku (Wyd. 1). Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOCATIO.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-12

Jak cytować

Orlof, W., & Antonowicz, M. (2020). Zarys pojęcia świętości w życiu człowieka - patroni i orędownicy od chorób wszelakich. Elpis, (22), 127–133. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.16

Numer

Dział

Artykuły