Współpraca kapłana i psychiatry w celu przywrócenia zdrowia człowieka

Autor

  • Piotr Pietkiewicz Diecezja Białostocko-Gdańska

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.18

Słowa kluczowe:

zdrowie psychiczne, zdrowie duchowe, lekarz psychiatra, kapłan, badania diagnostyczne

Abstrakt

Podejście do problemów psychicznych człowieka można podzielić na trzy zasadnicze okresy: w pierwszym chorobami psychicznymi zajmowali się tylko duchowni, w drugim ich rola była negowana i pomijana oraz trzeci będący okresem współpracy medycyny i teologii. Przeprowadzone przez autora badania diagnostyczne ukazały potrzebę rozwijania współpracy pomiędzy lekarzami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i kapłanami dbającymi o zdrowie duchowe człowieka. Lekarz psychiatra nie powinien zastępować duchownego, ani na odwrót. Każdy w granicach swych kompetencji powinien wypełniać rolę, do której został powołany.
Kapłan powinien dbać o życie duchowe człowieka dzięki któremu nawiązuje on relację z Bogiem a psychiatra o życie „duszewne”, czyli psychofizyczne, w którym mózg i układ nerwowy kieruje wszystkimi funkcjami życiowymi ciała.

Bibliografia

Pasek Z., Od religijności ku duchowości. Przyczynek do przemian kultury współczesnej, „Idee i Myśliciele”, I. Fiut (red.), Kraków 2008.

Prusak J., Religia i duchowość w psychoterapii, [w:] Podstawowe zagadnienia psychologii religii, S. Głaz (red.), Kraków 2006.

Ostaszewska A., Badania nad efektywnością włączania tematyki duchowości i religijności w psychoterapii, „Psychoterapia” 2(169) 2014.

Pastyrskaja pomoszcz duszewnobolnomu, [w:] Nastolnaja kniga swiaszczennosłużytiela, t. 8, Moskwa 1988.

##submission.downloads##

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Pietkiewicz, P. (2016). Współpraca kapłana i psychiatry w celu przywrócenia zdrowia człowieka. Elpis, (18), 133–136. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.18

Numer

Dział

Artykuły