Zdrowie człowieka i przyczyny jego utraty według antropologii prawosławnej

  • Piotr Pietkiewicz
Słowa kluczowe: zdrowie, człowiek, antropologia prawosławna, choroba, grzech

Abstrakt

Stan zdrowia człowieka jest pojęciem wielowymiarowym oraz zjawiskiem dynamicznym, zmieniającym się w czasie. Określając człowieka zdrowym, należy przez to rozumieć, że dana osoba znajduje się w stanie względnej stabilizacji i harmonii wewnętrznej różnych sfer: fizycznej, psychicznej i duchowej. Pojęcie zdrowia człowieka, funkcjonujące w prawosławnej antropologii, jest nierozerwalnie związane ze stanem natury ludzkiej, jaką obdarzony został pierwszy człowiek – Adam i którą miał on doprowadzić, w synergii jego wolnej woli z Bożą łaską, do doskonałości. Chrześcijański sposób przeżywania chorób cechuje pokora, cierpliwość oraz pokładanie nadziei w Bogu. Wiara pomaga zrozumieć i nadać sens chorobie. Człowiek wierzący postrzega okres utraty zdrowia jako czas próby i nawrócenia, w którym drogą pokajania może odnowić swą relację z Bogiem. Stan zdrowia jest celem osiągalnym dopiero w perspektywie wieczności i jako taki powinien być przedmiotem stałego zaangażowania i nieustannej troski wszystkich ludzi.

Biogram autora

Piotr Pietkiewicz
Opublikowane
2018-12-21
Jak cytować
Pietkiewicz, P. (2018). Zdrowie człowieka i przyczyny jego utraty według antropologii prawosławnej. Elpis, (20), 253-257. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.26
Dział
Artykuły