Rola Ducha Świętego w przebóstwieniu człowieka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.02

Słowa kluczowe:

Święty Duch, przebóstwienie, teologia prawosławna, pneumatologia, antropologia

Abstrakt

Niniejszy artykuł skupia się na przedstawieniu nauki o Duchu Świętym w Jego relacji z człowiekiem. Podstawowym celem jest ukazanie roli Ducha Świętego w przebóstwieniu człowieka i doświadczenia relacji człowieka z Duchem Świętym w teologii prawosławnej. Mówiąc o darach Ducha Świętego i Jego łasce, prawosławna teologia mówi zarówno o kenozie Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, jak i o osiągalnym dla człowieka uczestnictwie w Duchu Świętym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Afanasyev, M. (2002). Kościół Ducha Świętego. (H. Paprocki, Trans.). Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Alfeyev, H. (2009). Misterium wiary. Wprowadzenie do prawosławnej teologii dogmatycznej. (J. Charkiewicz, Trans.). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Boska Liturgia świętego ojca naszego Jana Chryzostoma. (2001). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Bulgakov, S. (1992). Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego. (H. Paprocki, Trans). Warszawa, Białystok.

Evdokimov, P. (1964). Prawosławie. Warszawa.

Leśniewski, K. (2014). Antropologia w pismach współczesnych teologów prawosławnych. Elpis, (12), 71–95.

Lossky, V. (1983). The Vision of God. Crestwood, New York: SVS Press.

Ławreszuk, M. (2014). Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego. Elpis, 16, 33–41.

Ławreszuk, M. (2014). Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Łosski, W. (1989). Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego. Warszawa: PAX.

Osipow, A. (2011). Droga rozumu w poszukiwaniu prawdy. Teologia zasadnicza. (H. Paprocki, Trans.). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Paprocki, H. (2012). Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym. Elpis, 14(25-26), 11–39.

Schmemann, A. (2000). Of Water and the Spirit. A Liturgical Study of Baptism. Crestwood, New York: St Vladimir’s Seminary Press.

St. John of Damascus. (1969). Wykład wiary prawdziwej. (B. Wojkowski, Trans.). Warszawa.

St. Serafim of Sarov. (2008). Ogień Ducha Świętego. (H. Paprocki, Trans.). Kraków.

The Holy Bible, New Revised Standard Version. Nashville, Tennessee. Wagner, G. (1974). Der Heilige Geist als offenbarmachende und vollende Kraft. Das Zeugnist der orthodoxen Tradition. [w:] Erfahrung und Theologie des Heiligest Geistes. Kösel.

Ware, K. (1999). Prawosławna droga. (Siostra Nikolaia, Tłum.). Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Алымов, В. (b.d.). Лекции по Исторической Литургике (maszynopis.). Holy Trinity Orthodox School.

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Ławreszuk, M. (2016). Rola Ducha Świętego w przebóstwieniu człowieka. Elpis, (18), 21–26. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.02

Numer

Dział

Artykuły