Nr 12 (2010)

					Pokaż Nr 12 (2010)
Opublikowane: 2010-11-28

Artykuły

 • Słowo wstępne

  Ks. Metropolita Sawa
  7-10
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.01
 • Obraz i podobieństwo Boże w człowieku jako podstawa antropologii prawosławnej: dar naturalny i zadanie osobiste

  Mikołaj Ozolin
  11-17
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.02
 • Obraz i podobieństwo Boże w człowieku jako podstawa antropologii prawosławnej: dar naturalny i zadanie osobiste

  ks. Mikołaj Ozolin; ks. Henryk Paprocki
  19-25
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.03
 • Antropologia Ojców Kościoła IV–VIII wieków

  ks. Henryk Paprocki
  27-39
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.04
 • Antropologia Ojców Kościoła pierwszych czterech wieków

  Ks. Andrzej Kuźma
  41-49
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.05
 • Antropologia i ascetyzm

  Warsonofiusz Doroszkiewicz
  51-70
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.06
 • Antropologia w pismach współczesnych teologów prawosławnych

  Krzysztof Leśniewski
  71-95
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.07
 • Świętość człowieka w nauczaniu Kościoła Prawosławnego

  Artur Jezierski
  97-108
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.08
 • Kult świętych w Prawosławiu

  Jarosław Charkiewicz
  109-159
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.09
 • Aktualny stan przygotowań do Soboru Panprawosłanego

  Biskup Jerzy Pańkowski
  163-175
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.10
 • Grecki mnich Teodor pierwszym Prymasem Anglii

  Ks. Warsonofiusz (Doroszkiewicz)
  177-194
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.11
 • Terminologia filozoficzna w nauce Ojców Kościoła

  Łukasz Leonkiewicz
  195-220
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.12
 • Filozofia i teologia: stare i nowe paradygmaty relacji

  Sergiusz Chorużyj
  221-244
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.13
 • O ikonografii świętych w prawosławiu

  Jarosław Charkiewicz
  245-289
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.14
 • Eklezjologia Aleksego Chomiakowa

  ks. Henryk Paprocki
  291-303
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.15
 • Kościół jest jeden. Próba katechizmowego przedstawienia nauki o kościele

  Aleksy Chomiakow
  305-330
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.16
 • Moja choroba – notatki o umieraniu. Moja choroba (Styczeń 1926)

  Ks. Sergiusz Bułgakow
  331-363
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.17
 • Krótka historia Prawosławnego Autonomicznego Kościoła Świętej Góry Synaj

  Ks. Doroteusz Sawicki
  365-386
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.18
 • Homilia z okazji święta Trzech Świętych Hierarchów

  Ks. Marian Bendza
  387-395
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.19
 • Podstawy nauki rosyjskiego kościoła prawosławnego o godności, wolności i prawach człowieka

  0 0
  399-427
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2010.12.20