Nr 24 (2022)

					Pokaż Nr 24 (2022)
Opublikowane: 2022-10-29

Pełny numer

Artykuły

 • Teologiczno-liturgiczne znaczenie troparionów błogosławieństw (Makarismoi) jutrzni Wielkiego Piątku

  igumen Pantelejmon Karczewski
  9-13
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.24.01
 • Problemy współczesnej polskiej terminologii prawosławnej wynikające z jej relacji z terminologią cerkiewnosłowiańską

  Marek Ławreszuk
  15-19
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.24.02
 • Miejsce Świętego Ducha w prawosławnej tradycji liturgicznej

  Adam Magruk
  21-28
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.03
 • O leksemach obcego pochodzenia w cerkiewnych dokumentach administracyjnych

  Ивана Кнежевић, Зоран Ранковић
  29-33
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.04
 • Materialne stosunki między duchownym a wiernymi jako powód rozwoju neounijnego ruchu na Wołyniu

  Олександр Федчук
  35-40
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.05
 • Katakumby monasteru supraskiego

  Antoni Mironowicz
  41-49
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.06
 • Zagraniczni wykładowcy pracujący w szkołach brackich w XVI-XVIII wieku na terenie Rzeczypospolitej

  Marcin Mironowicz
  51-55
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.07
 • G.E. Wereszczagin: ksiądz, etnograf i wychowawca Udmurtów

  Владимир Помелов, Людмила Сахарова, Василий Сахаров
  57-62
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.08
 • Święty Józef Oblubieniec w prawosławnej hymnografii liturgicznej

  Pantelejmon Karczewski
  63-68
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.09
 • Dobór greckich odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej na wybranych przykładach

  Grzegorz Makal
  69-73
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.10
 • Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu i jej freski

  Karol Straczyński
  75-79
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.11
 • Wartości kulturowe polskiego Prawosławia w świetle współczesnej aksjologii

  Елена Федюкина
  81-87
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.12
 • Przekształcenie chrzcielnicy w świątynię domową w budynku domu parafialnego parafii prawosławnej św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Białymstoku

  Anna Naumiuk-Jakuc
  89-96
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.13
 • Prawosławne ośrodki życia monastycznego na Ziemi Drohiczyńskiej

  Mirosław Demczuk
  97-102
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.14
 • Uniwersum nadnarwiańskiej wsi w fotografii Jakuba Smolskiego

  Maja Rogala
  103-109
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.15
 • Problematyka przekładu i egzegeza niedzielnego teotokionu Wielkiej wieczerni 3-go tonu

  Владимир Петручик
  111-125
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.16
 • Artemida i Tekla. Spotkanie starożytnej bogini z chrześcijańską świętą apostolską w pierwszych czterech wiekach chrześcijaństwa (Refleksje historyczno-porównawcze)

  Sotirios Despotis
  127-130
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.17