Dobór greckich odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej na wybranych przykładach

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.10

Słowa kluczowe:

grecka terminologia prawosławna, nazwy świąt, teolingwistyka

Abstrakt

„Słownik polskiej terminologii prawosławnej” zawiera w swojej strukturze indeks greckich odpowiedników. Proces ich doboru oraz przyporządkowania do odpowiednich haseł polskich był trudny ze względu na ilość wariantów języka greckiego stosowanych w terminologii prawosławnej, jak również znaczny zasób synonimów obecnych w tym, zdecydowanie najbogatszym historycznie i teologicznie języku. Artykuł przedstawia rolę kwalifikatorów znaczeniowych w procesie doboru odpowiedników greckich na wybranych przykładach nazw świątecznych.

Bibliografia

Charkiewicz, J. (2018). Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”. Elpis, (20), 181-186.

Czarnecka, K., Ławreszuk, M. i Przyczyna, W. (2018). „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego. Elpis, (20), 221-230.

Makal, G., Misijuk, W., Kurianowicz, M., Zasady ekscerpcji materiału do Słownika polskiej terminologii prawosławnej – odpowiedniki obcojęzyczne [w:] Przyczyna, W., Czarnecka, K. i Ławreszuk, M. (red.). (2022). Słownik polskiej terminologii prawosławnej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, s.25-36.

Kurianowicz, M. (2020). Cerkiewnosłowiańska wersja Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Zasady graficzno-ortograficzne. LINGUODIDACTICA, s.129-139.

Makal, G. i Misijuk, W. (2021). Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (23), s.141-145.

Misijuk, W. (2020). Priest’s wife, matushka, presbytera czy popadija… a może khouria? Problematyka doboru angielskich odpowiedników haseł Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (22), s.61-68.

Paprocki, H. (2003). Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele prawosławnym. Biblioteka Ojców Kościoła, (21), Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-29

Jak cytować

Makal, G. (2022). Dobór greckich odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej na wybranych przykładach. Elpis, (24), 69–73. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.10

Numer

Dział

Artykuły