Nr 15 (2013)

					Pokaż Nr 15 (2013)
Opublikowane: 2013-11-28

Artykuły

 • Eklezjalny wymiar współczesnego chrześcijaństwa

  Ks. Biskup Jerzy Pańkowski
  5-8
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.01
 • Europa i chrześcijaństwo: historia i przyszłość

  Marios Begzos
  9-11
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.02
 • Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI wieku

  Antoni Mironowicz
  17-32
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.03
 • Wiara, kult i kultura jako istotne elementy w misyjnej działalności świętych Cyryla i M etodego

  Krzysztof Leśniewski
  33-40
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.04
 • Święci Cyryl i Metody w świetle filiokwistycznej idei Karola Wielkiego

  Warsonofiusz Doroszkiewicz
  43-48
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.05
 • Prawosławie i islam. Dialog św. Cyryla i G rzegorza Palamasa z muzułmanami

  Grzegorz Makal
  49-55
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.06
 • Mnich i teolog – charakterystyka Świętych Braci na podstawie tekstów liturgicznych

  Marek Ławreszuk
  57-61
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.07
 • Wpływy bizantyjsko-bałkańskie na ziemiach polskich na przykładzie Kodeksu Supraskiego

  Ks. Archimandryta Andrzej Borkowski
  63-68
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.08
 • Kim jest Jezus Chrystus dla ruskich i rosyjskich Świętych? Teologiczna analiza Żywotów Świętych św. Dymitra Rostowskiego

  Krzysztof Leśniewski
  69-77
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.09
 • Mity na temat Rosji jako narzędzie perswazji socjo-politycznej

  Rev. Aleksy Kucy
  79-83
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.10
 • Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomosci wschodnich Słowian

  Iwan A. Czarota
  85-91
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.11
 • Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomości wschodnich Słowian

  Iwan A. Czarota
  93-97
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.12
 • Biblijna nauka o świętości człowieka

  Jarosław Charkiewicz
  99-106
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.13
 • Historia chrześcijańskiej rachuby lat

  Ks. Tomasz Stempa
  107-116
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.14
 • Pisarze wczesnochrześcijańscy wobec filozofii starożytnej (cz. I)

  Łukasz Leonkiewicz
  117-128
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.15
 • Współczesny stan badań nad prawosławną hagiologią

  Jarosław Charkiewicz
  129-137
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.16
 • Pierwsze próby reform śpiewu cerkiewnego na Rusi. Działalność I i II Komisji (1652-1670)

  Daniel Sawicki
  139-146
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.17
 • Teorie dotyczące powstania i początków prawosławnej parafii pw. św. Jerzego Zwycięzcy w B iłgoraju

  Stefan Dmitruk
  147-151
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.18
 • Ignacy (Rymski-Korsakow);koncepcja „konstantynopolskiego (bizantyjskiego) dziedzictwa”; Filhellenizm; stosunek do Greków

  Iwan A. Nikulin
  153-157
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.19
 • Testament kniazia Lazara i Serbowie na początku XXI wieku

  Vladan Stamenković
  159-163
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.20
 • Kult świętych serbskich w monasterach Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVI wieku

  Piotr Chomik
  165-172
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.21
 • Prawne i kryminologiczne aspekty zbrodni ludobójstwa serbskiej ludności na Bałkanach w XX wieku – wybrane zagadnienia

  Magdalena Ickiewicz-Sawicka
  173-180
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.22
 • Idee mesjańskie w Prawosławiu. Mesjanizm w testamencie św. księcia Łazarza

  Marek Ławreszuk
  181-186
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.23
 • Obrońca Wiary – topos hagiograficzny w Cerkwi prawosławnej

  Michał Dżega
  187-206
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.24
 • Rosyjski ruch odnowicielski w 1917 roku

  Kamila Pawełczyk-Dura
  207-214
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2013.15.25