Idee mesjańskie w Prawosławiu. Mesjanizm w testamencie św. księcia Łazarza

Autor

Słowa kluczowe:

idee mesjańskie, Vidovdan, testament księcia Łazarza, kosowski testament, Prawosławie

Abstrakt

In this text we will try to discuss the concept of the messianistic ideas in Orthodoxy. Among the existing ideas, we will
focus our attention on the ideas associated with the testament of Saint Prince Lazarus. The present text will allow us to
note the similarities connecting Kosovo testament with the Messianic ideas, and shows the significant differences between
them. The text will show Kosovo testament in the spirit of Orthodox theology and spirituality. Teaching, which gave
Saint Prince Lazarus is an example of Christian spirituality that goes beyond the temporality and carries moral values
based on the Holy Gospel and Holy Tradition.

Bibliografia

Etymologiae of Isidorus, 1472, [online] Fundation of Western European Cartography In Texas Collection [dostęp

05.2013] Dostępny w Internecie: http://libraries.uta.edu/SpecColl/Exhibits/weuromaps/text_tms1-T-O-map.htm.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. IV, Wydawnictwo Pallottinum 2003.

Pravoslavnaja enciklopedija, Cerkovno nauchnyj centr RPC ‘Pravoslavnaja enciklopedija’, Moskva 2000-.

Алексеев А. А., prof., Мессианская эсхатология в междузаветный период и в Новом Завете, w: Богословская

Конференция Русской Православной церкви – Эсхатологическое учение Церкви, [online] Синодальная Богослов-

ская Комиссия [dostęp 11.06.2013] Internet: http://theolcom.ru/doc/day2.sect1.02.Alexeev.pdf.

Elżanowska M., Władysław z Gielniowa - poeta polskiego średniowiecza, w: Nurt religijny w literaturze polskiego

średniowiecza i renesansu, red. S. Nieznanowski, J. Pelc, Lublin 1994, s. 144-147.

Никодим (Милаш), bp, Правила Православной Церкви с толкованиами Никодима, епископа Далматинско-

Истрийского, t. 2, СПб. 1912.

Nationalism: Critical Concepts in Political Science, praca zbiorowa pod red. John Hutchinson, Anthony D. Smith,

Taylor & Francis Group, London & New York 2002.

Осипов Алексей Ильич, prof., Путь разума в поисках истины, Москва 2002.

Reynolds Susan, Medieval origins gentium and the community of the realm, w: Nationalism: Critical Concepts in

Political Science, praca zbiorowa pod red. John Hutchinson, Anthony D. Smith, Taylor & Francis Group, London & New

York 2002, s. 530-541.

Дионисий (Шленов), hierom., Греческая народная эсхатология: Образ последнего царя, w: Богословская Кон-

ференция Русской Православной церкви - Эсхатологическое учение Церкви, Москва 2005, [online] Синодальная

Богословская Комиссия [dostęp 10.05.2013] Dostępny w Internecie: http://theolcom.ru/doc/day2.sect3.03.Shlenov.pdf.

Зернов Н., Москва – Третий Рим, w: Путь nr 51 1936, s. 3-18.

Зызыкин Михаил В., prof., Философия власти в свете христианской социологии, w: Elpis, 7:1933, zeszyt 2,

Warszawa 1933, s. 55-74.

##submission.downloads##

Opublikowane

2014-12-07

Jak cytować

Ławreszuk, M. (2014). Idee mesjańskie w Prawosławiu. Mesjanizm w testamencie św. księcia Łazarza. Elpis, (15), 181–186. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/117

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.