Jak określić czynności liturgiczne prawosławnego duchownego? – podstawy teologiczne i normy językowe

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.14

Słowa kluczowe:

prawosławie, terminologia, ksiądz, kapłaństwo, czynności liturgiczne

Abstrakt

Artykuł analizuje problem nieusystematyzowanej polskiej terminologii dotyczącej czynności liturgicznych prawosławnego duchownego. Przedstawiając teologiczne założenia posługi, służby, godności czy zadań kapłana, artykuł wskazuje na terminy i połączenia wyrazowe, które odpowiadają prawosławnej eklezjologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Soborowa Komisja Redakcyjna, Pańkowski, J. (red.). (2011). Archijeratikon. (H. Paprocki, tłum.). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Boska Liturgia świętego ojca naszego Jana Chryzostoma. (2001). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.

Słownik języka polskiego PWN. (2019). Wydawnictwo Naukowe PWN. [online] https://sjp.pwn.pl/, [14.04.2020].

Podręczna Encyklopedya Kościelna. t. 19 (1910). Warszawa: Gebethner i Wolff.

Besobrasoff, C. (1939). The Eucharist in the Orthodox Church. W: The Student World. (s. 105-114).

Bogacz, R. (2007). Dzieło zbawienia w ludzkiej krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, List do Hebrajczyków 3. Kraków.

Charkiewicz, J. (2018). Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”. W: Elpis. 20 2018. s. 181-186.

Golosov, G. (1886). Rukovodstvo po liturgike ili nauka o pravoslavnom bogosluženii. Tverʹ: Tipo-litografiâ F. S. Muravʹeva [Голосов, Г. (1886). Руководство по литургике или наука о православном богослужении. Тверь: Типо-литография Ф. С. Муравьева].

Gotc, R. (2014). Tainstva v istorii otnoshenij mezhdu Vostokom i Zapadom. Moskva: Svjato-Filaretovskij Institut [Готц, Р. (2014). Таинства в истории отношений между Востоком и Западом. Moskva: Свято-Филаретовский Институт].

Hasło: zhrecy, w: Jenciklopedicheskij slovar’ Brokgauza i Efrona. (1894). Sankt-Peterburg. t. 23. s. 39 [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. (1894). Санкт-Петербург. t. 23. s. 39].

Kern, K. (2006). Evharistiâ (iz čtenij v Pravoslavnom Bogoslovskom institute v Pariže). Moskva: Hram svv. bessr. Kosmy i Damiana na Marosejke [Керн, К. (2006). Евхаристия (из чтений в Православном Богословском институте в Париже). Москва: Храм свв. бесср. Космы и Дамиана на Маросейке].

Ławreszuk, M. (2014). Modlitwa wspólnoty. Historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Ławreszuk, M. (2019). Baciuszka, prezbiter czy ksiądz? Poszukiwanie wiodącej denotacji w polskiej terminologii prawosławnej. W: Elpis, 21 2019, s. 15-19. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.02.

Naegle, A. (1900). Die Eucharistielehre des hl. Joh. Chrysostomus. Strassburg.

Szyjewski, A. (2004). Religia Słowian. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Vanhoye, A. (2015). Jezus Chrystus – kapłan nowego przymierza. [online] https://stacja7.pl/wiara/jezus-chrystus-kaplan-nowego-przymierza/, [2.03.2020].

Euchologion. Tom 1. (2016). J. Charkiewicz (red.). Warszawa: Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-12

Jak cytować

Ławreszuk, M. (2020). Jak określić czynności liturgiczne prawosławnego duchownego? – podstawy teologiczne i normy językowe. Elpis, (22), 113–120. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.14

Numer

Dział

Artykuły