Polityka Imperium Otomańskiego wobec chrześcijan i Cerkwi prawosławnej na terenie byłego Bizancjum na przełomie XV i XVI wieku

Autor

  • Marcin Mironowicz Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.21

Słowa kluczowe:

Imperium Otomańskie, Prawosławie, patriarcha

Abstrakt

W artykule przedstawione są główne założenia polityki Imperium Ottomańskiego w stosunku do mieszkańców Bizancjum. Szczególną wagę zwrócono na sytuację Kościoła prawosławnego, na prawa i przywileje patriarchy. Ukazano ścieżki kariery podbitych greków w państwie osmańskim.

Bibliografia

ks. Bendza M., Kontynuacja Romeosinis w okresie turkokracji, [w:] Bizancjum, Prawosławie, Romantyzm. Tradycja Wschodnia

w Kulturze XIX w., red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004.

Pajewski J., Buńczuk i koncerz: Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1978.

Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, Warszawa 1987.

Runciman S., Upadek Konstantynopola, Warszawa 1994.

Esposito J., Islam the Straight Path, Oxford 1998.

Zinkeisen J. W., Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, B. II, Hamburg 1854.

Βαλαης Δ., Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας, τ. 2, Θεσσαλονίκη 2014.

Metallenos G., Tourkokratia, Hoi Hellenes sten Othomanike autokratoria, Ateny 1988.

Лебедев А. П., История греко-восточной церкви под властью турок, С. Петербург 1902.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Mironowicz, M. (2016). Polityka Imperium Otomańskiego wobec chrześcijan i Cerkwi prawosławnej na terenie byłego Bizancjum na przełomie XV i XVI wieku. Elpis, (18), 153–156. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.21

Numer

Dział

Artykuły