Droga bułgarskiego Kościoła do autokefalii (IX–XX w.)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.04

Słowa kluczowe:

Kościół, Bułgaria, prawosławie, autokefalia, egzarchat, patriarchat

Abstrakt

Bułgarski książę Borys został ochrzczony w 864 r. W 918 r. synod bułgarskich biskupów podniósł bułgarskie arcybiskupstwo do patriarchatu. W 927 r. Konstantynopol uznał ten patriarchat. W 1020 r. bułgarski patriarchat zlikwidowano. Kościół odzyskał autokefalię w 1187 r. Po podboju ziem bułgarskich przez Osmanów Kościół znów utracił autokefalię. Walka o autokefalię Kościoła bułgarskiego stała się w XIX w. bardzo ważnym postulatem bułgarskiego ruchu narodowego. W 1872 r. bułgarski egzarchat jednostronnie ogłosił autokefalię. Dopiero 22 lutego 1945 r. patriarcha Konstantynopola zatwierdził autokefalię Kościoła bułgarskiego. W 1953 r. wybrano patriarchę bułgarskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arnaudov, M. (1942). Nepoznatiyat Neofit Bozveli. Sofia. [Арнаудов, М. (1942). Непознатият Неофит Бозвели. София].

Burleigh, M. (2011). Święta racja. "Świeckie religie" XX wieku. Warszawa.

Dąbek-Wirgowa, T. (1980). Historia literatury bułgarskiej. Zarys. Wrocław.

Dimevski, S. (1989). Istorja na makedonskata pravoslavna tsrkva. Skopje. [Димевски, С. (1989). Исторjа на македонската православна црква. Скопje].

Dimitrov, I.Z. (2007). Bulgarian Christianity. W: K. Parry (red.), The Blackwell Companion to Eastern Christianity (s. 47-93). Victoria.

Dimov, Ya. (2004). Kiril – „patriarh balgarski“. Sofia. [Димов, Я. (2004). Кирил – „патриарх български“. София].

Gjuzelew, W. (1986). Bułgarskie średniowiecze. W: I. Dymitrow (red.), Bułgaria. Zarys dziejów (s. 54-57). Warszawa.

Duychev, I. (red.). (1961). Gratski izvori za balgarskata istoria, sast. (t. 8). Sofia. [Дуйчев, И. (съст.). (1961). Гръцки извори за българската история. (т. 8). София].

Dymitrow, I. (red.). (1986). Bułgaria. Zarys dziejów. Warszawa.

Hannick, Ch. (1999). Nowe chrześcijaństwo w świecie bizantyńskim: Rusini, Bułgarzy, Serbowie. W: J. Kłoczkowski (red. wyd. pol.), Historia chrześcijaństwa. Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054 (t. 4, s. 731-755). Warszawa.

Hristov, Hr. (1972). Paisiy Hilendarski. Sofia.

Ivanova, K. (1987). Balgarskata literatura i knizhnina prez XIII v. Sofia. [Иванова, K. (1987). Българската литература и книжнина през XIII в.София].

Karavelov, L. (1967). Sabrani sachinenia. (t. 7). Sofia. [Каравелов, Л.(1967). Събрани съчинения (т. 7). София].

Kiselkov, V. (1963). Sofroniy Vrachanski. Zhivot i tvorchestvo. Sofia. [Киселков, В. (1963). Софроний Врачански. Живот и творчество. София].

Knowles, M.D. i Obolensky, D. (1988). Historia Kościoła 600–1500. (t. 2). (R. Turzyński, Tłum.). Warszawa.

Korzh, I.A. (2001). Arseniy II. W: Pravoslavnaya Entsiklopediya (t. 3, s. 423-424). Moskva. [Корж И.А. (2001). Арсений II. W: Православная энциклопедия (т. 3, s. 423-424). Москва].

Kosik, V.I., Temelski, Khr.i Turilov, A.A. (2002). Bolgarskaya Pravoslavnaya Tserkov'. W: Pravoslavnaya Entsiklopediya (t. 5, s. 615-643). Moskva. [Косик, В.И., Темелски, Хр. и Турилов, А.А. (2002). Болгарская Православная Церковь. W: Православная энциклопедия. (т. 5, s. 615-643). Москва].

Krasiński, J. (2012). Kościoły i obrządki wschodnie. Sanktuaria – Skarby kultury. Sandomierz.

Kumanov, M. i Isova, K. (2006). Istoricheska Entsiklopedia Bulgaria. Sofia. [Куманов, М. и Исова, К. (2006). Историческа Енциклопедия България. София].

Kumor, B. (1973). Historia Kościoła. (t. 2). Lublin.

Kumor, B. (1984). Historia Kościoła. (t. 5). Lublin.

Lang, D.M. (1983). Bułgarzy. Warszawa.

Lewicki, T., Swoboda, W. Krum. W: Słownik Starożytności Słowiańskich (t. 2, s. 527-528).

Ławreszuk, M. (2009). Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych. Warszawa.

Makarova, I.F. i Zhila, L.I . (1999). Konfessii iformirovanie bolgarskoy natsii. W: Rol’ religii v formirovanii natsiy (s. 207-209). Moskva. [Макарова, И.Ф. и Жила, Л.И. (1999). Конфессии и формирование болгарской нации. W: Роль религии в формировании наций (s. 207-209). Москва.]

Mińko, A. (2009). Kościół Prawosławny. W: H. Tranda i M. Patalon (red.), W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie mówią o sobie (s. 199-229). Kraków.

Ostrogorski, G. (2012). Dzieje Bizancjum. Warszawa.

Panaitescu, P.P. (2002). Mihai Viteazul. București.

Panayotov, P. (2005). Balgarsko Srednovekovie. Politicheska, ikonomicheska i kulturna istoria na balgarskoto hanstvo (VІІ–ІX v.), knyazhestvo (ІX–X v.) i tsarstvo (X–XІV v.). Izvori,fakti, mnenia. Beliko Tarnovo. [Панайотов, П. (2005). Българско Средновековие. Политическа, икономическа и културна история на българското ханство (VІІ–ІХ в.), княжество (ІХ–Х в.) и царство (Х–ХІV в.). Извори, факти, мнения, Beлико Търново].

Pantschovski, I. (1971). Patriarch Kyrill. Berlin.

Papadopoulos, S. (1984). Le métropolite de Veliko Tǎrnovo Denis Rallis Paléologue et ses efforts pour la libération des Grecs et des Bulgares asservis. W: Kulturnii literaturni otnoshenia mezhdu balgari i gartsi ot sredata na XV sredata na XIX vek (s. 47-50). Sofia. [Културни и литературни отношения между българи и гърци от средата на XV до средата на XIX век (s. 47-50). Сoфия].

Patriarh Kiril, (1956). Ekzarh Antim (1816–1888). Sofia. [Патриарх Кирил, (1956). Екзарх Антим (1816—1888). София].

Radivoev, M. (1912). Vreme i zhivot na Tarnovskia Mitropolitilariona (Makariopolski). Sofia. [Радивоев, М. (1912). Време и живот на Търновския митрополит Илариона (Макариополски). София].

Ramet, P. (1984). Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics, Durham.

Runciman, S. (1930). A history of the First Bulgarian Empire. London.

Shivachev, S. (2001). Sbornik v chest na Kiril patriarh balgarski po sluchay 100 godini ot rozhdenieto i 30 godini ot negovata smart. Plovdiv.

Snegarov, I. (1952). Vzaimootnosheniya Bolgarskoy i Russkoy Pravoslavnykh Tserkvey do i posle provozglasheniya skhizmy (1872 god). W: Godishnik Nadukhovnata Akademiya (27), t. 2, s. 201-228. [Снегаров, И. (1952). Взаимоотношения Болгарской и Русской Православных Церквей до и после провозглашения схизмы (1872 год). W: Годишник на Духовната Академия. (27), т. 2, s. 201-228].

Stoyanov, M. (1962). Prepisi na Paisievata “Istoria slavyanobolgarskaya”. W: Paisiy Hilendarski i negovata epoha (s. 557-596). Sofia. [Стоянов, М. (1962). Преписи на Паисиевата “История славяноболгарская”. W: Паисий Хилендарски и неговата епоха (s. 557-596). Сoфия].

Swoboda, W. (1961). Organizacja Kościoła (Bułgaria). W: Słownik Starożytności Słowiańskich (t. 3, s. 494-500). Wrocław .

Taranidis, I.C. (1988). The Slavonic manuscripts discovert in 1975 at St. Catherine’s monastery on Mount Sinai. Tessaloniki.

Teplov, V. (1889). Greko-bolgarskiytserkovnyy vopros po neizdannym istochnikam. Sankt-Peterburg. [Теплов, В. (1889). Греко-болгарский церковный вопрос по неизданным источникам, Санкт-Петербург].

Wasilewski T. (1972). Bizancjum i Słowianie w IX wieku. Studia z dziejów politycznych i kulturalnych. Warszawa.

Wasilewski, T. (1988). Historia Bułgarii. Wrocław.

Zernov N. (1967). Wschodnie chrześcijaństwo. (J.S. Łoś, Tłum.). Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-11

Jak cytować

Kuczara, K. (2023). Droga bułgarskiego Kościoła do autokefalii (IX–XX w.). Elpis, (25), 41–49. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.04

Numer

Dział

Artykuły