Nr 17 (2015)

					Pokaż Nr 17 (2015)
Opublikowane: 2015-11-10

Artykuły

 • 500 – lecie śmierci św. Antoniego Supraskiego

  Jakub Kostiuczuk
  7
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.01
 • Św. Antoni Supraski

  Antoni Mironowicz
  11-24
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.02
 • Święci władcy jako kategoria świętości w prawosławiu

  Jarosław Charkiewicz
  25-29
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.03
 • W poszukiwaniu męczeństwa. Analiza prawosławnych tekstów liturgicznych

  Marek Ławreszuk
  31-36
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.04
 • 500 – rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 roku

  Antoni Mironowicz
  37-41
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.05
 • Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie

  Jarosław Charkiewicz
  43-51
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.06
 • Rola Chilindaru w historii atoskiego monastycyzmu

  Warsonofiusz Doroszkiewicz
  53-58
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.07
 • Święci Zachodniej Rosji w czasach św. Sergiusza

  Елена Федюкина
  59-64
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.08
 • Procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starostą sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem

  Andrzej Borkowski
  65-80
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.09
 • Życie i historia relikwii świętego Spirydona biskupa Tremithus

  Adam Magruk
  81-85
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.10
 • Mistyka św. Serafina z Sarowa i św. Franciszka z Asyżu

  Mirosław Białous
  87-91
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.11
 • Charakterystyka edukacji tolerancji religijnej studentów w okresie sowieckim (1917-1992)

  Василий Сахаров, Людмила Сахарова
  93-102
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.12
 • Typikarnica w Karies i cerkiew Παναγία Αχειροποίητος w Salonikach – ostatnie miejsca pobytu św. Antoniego Supraskiego

  Marcin Mironowicz
  103-106
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.13
 • Patrystyczne ujęcie twórczości

  Bogna Kosmulska
  107-111
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.14
 • Geneza josiflaństwa i funkcjonowanie opozycji w ruchu niewspominających

  Kamila Pawełczyk-Dura
  113-119
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.15
 • Wpływ lokalnych tradycji na kalendarz liturgiczny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

  Marek Ławreszuk
  121-126
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.16
 • Rozwój drukarstwa muzycznego u staroobrzędowców popowców w XIX i na początku XX wieku

  Daniel Sawicki
  127-138
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.17
 • Chrześcijańska eschatologia i socjalna praktyka Cerkwi,

  Дионисий Мартышин, Павел Бочков
  139-144
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.18
 • Św. Ireneusz z Lyonu i jego argumentacja przeciw gnostykom

  Andrzej Kuźma
  145-151
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.19

Recenzje

 • U źródeł myśli Trzeciego Teologa i Filozofa Prawosławia

  Michał Dżega
  155-158
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.20
 • Czy neopatrystyka była rosyjskim renesansem patrystycznym? Recenzja książki Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego

  Łukasz Leonkiewicz
  159-161
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.21