Mistyka św. Serafina z Sarowa i św. Franciszka z Asyżu

Autor

  • Mirosław Białous

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.11

Słowa kluczowe:

Mistyka, wierność, duchowość

Abstrakt

Niniejsza praca prezentuje postacie Św. Serafina i Św Franciszka porównując ich mistykę. Obaj święci są uważani za typowych reprezentantów swojego wieku i millenium: Św. Serafin - mistyk ortodoksyjnego wschodniego chrześcijaństwa, Św. Franciszek - chrześcijańskiego zachodu, rzymskokatolickiego mistycyzmu. Podobne było ich życie w ubóstwie, podobna radość życia i stosunek do natury, podobne kościelny i sakramentalny wymiar ich duchowości. Ale były różnice. Mistyka Św. Franciszka jest bardziej związana ze sferą świata emocjonalnego i materialnego, z rzeczywistością ziemską. Natomiast Św. Serafin jest wiernym naśladowcą zakonnej tradycji góry Synaj, góry Athos i innych przedstawicieli hezychazmu, który pozostając w ziemskim ciele doświadczał wolności duchowej. Te różnice są widoczne jeśli porównamy doświadczanie Chrystusa przez Serafina w Wielki Czwartek i wizję Św. Franciszka na górze Alvernia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Jan Paweł II, Przemówienie do mnichów monastyru Riłskiego, punkt 6. Wersja internetowa.

Por. Colloquio Motowilow III w: P. Dokimow, Serafim di Sarov Uomo dello spirito, Bose 1996.

Św. Serafin Sarowski, Żywot i pouczenia, red. O. hieromnich Gabriel

(Hagioryta), M. Jakimiuk, J. Misiejuk Wydawnictwo „Bratczyk”, Hajnówka 1999.

Św. Dimitrij Rostowskij, Żytija Światych, Janwar, Kaługa 1997.

I. Gorainowa, Prep. Sierafim Sarowskij, Paryż 1967.

T. Żychiewicz, Franciszek Bernardone – św. Franciszek z Asyżu, Kalwaria Zebrzydowska 1985.

M. B. Łodyżenskij, Swiet Niezrymyj, Petersburg 1912.

Św. Dimitrij Rostowskij, Żytija Światych, Janwar.

M. B. Łodyżenskij, Swiet Niezrymyj.

Nił Sinajskij, w: Dobrotolubije, t. 2.

Isaak Sirianin, Słowa podwiżiniczeskije, Moskwa 1993.

Pobrania

Opublikowane

2015-11-06

Jak cytować

Białous, M. (2015). Mistyka św. Serafina z Sarowa i św. Franciszka z Asyżu. Elpis, (17), 87–91. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.11

Numer

Dział

Artykuły