Nr 11 (2009)

					Pokaż Nr 11 (2009)
Opublikowane: 2009-12-01

Artykuły

 • Jedność Cerkwi prawosławnej w świecie

  abp Mitrofan (Jurczuk)
  13-26
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.02
 • Antropologia Kościoła prawosławnego w kontekście współczesnej technokracji

  ks. Jerzy Tofiluk
  27-38
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.03
 • Prawosławie wobec zagrożeń ekonomicznych

  ks. Henryk Paprocki
  39-44
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.04
 • Czy historia jest nauczycielką we współczesnym świecie?

  ks. Doroteusz Sawicki
  45-53
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.05
 • Współczesne zagadnienia bioetyczne

  Artur Aleksiejuk
  55-72
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.06
 • Prawosławie wobec problemu etnofiletyzmu

  Marek Ławreszuk
  73-102
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.07
 • Rola monastycyzmu we współczesnym świecie

  Warsonofiusz Doroszkiewicz
  103-110
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.08
 • Prawosławie i ekologia

  Marian Bendza
  111-130
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.09
 • XXV lat odbudowy Monasteru Supraskiego. Jego odrodzenie oraz wzrost znaczenia

  Adam Musiuk
  131-148
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.10
 • Nauka o Cerkwi według św. Hilariona Troickiego

  Biskup Jerzy Pańkowski
  151-166
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.11
 • Historyczny rozwój Typikonu jerozolimskiego i jego współczesna rola

  Marek Ławreszuk
  167-198
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.12
 • Prawosławie w aspekcie jednoczącej się Europy

  Włodzimierz Bendza
  199-222
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.13
 • Kościół Chrystusowy w aspekcie dogmatyczno-katechetycznym

  Mirosław Białous
  223-245
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.14
 • Motywacja ofiarowania jałmużny innym

  Biskup Jerzy Pańkowski
  247-251
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.15
 • Prawosławne pojmowanie zbawienia

  Joanna Rękas
  253-297
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.16
 • Miejsca biblijne i patrystyczne w Liturgii św. Bazylego Wielkiego

  Henryk Paprocki
  299-321
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.17
 • Typologia świętych w Kościele prawosławnym: próba systematyki

  Jarosław Charkiewicz
  323-380
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.18

Sprawozdania

 • Słowo wstępne

  metr. Sawa (Hrycuniak)
  9-11
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.01
 • Homilia z okazji święta Trzech Świętych Hierarchów

  Warsonofiusz Doroszkiewicz
  381-386
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.19