Prawosławie wobec problemu etnofiletyzmu

Autor

  • Marek Ławreszuk Uniwersytet w Białymstoku Katedra Teologii Prawosławnej

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.07

Słowa kluczowe:

etnofiletyzm, nacjonalizm, Kościół,

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

М. Бердяев, Многобожие и национализм, Путь” 1934, № 43.

G. D. Papathomas, archim., Course of Canon Law – Appendix VI – canonical glossary, Paris 1995.

M. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara, przeł. H. Paprocki, Kęty 2003.

Т. И. Филиппов, Современные церковные вопросы, Санкт-Петербург 1882.

Николай (Велимирович), святитель, Творения святителя Николая Сербского (Велимировича), т. III, Духовное возрождение Европы, tłum. S. Fonow, Москва 2006.

P. Evdokimov, Prawosławie, przeł. J. Klinger, Warszawa 2003.

N. Zernow, Wschodnie chrześcijaństwo, Warszawa 1967.

N. Zernow, Wschodnie chrześcijaństwo, Warszawa 1967.

P. G., Levshin. The orthodox doctrine of the apostolic Eastern Church; or, A compendium of Christian theology. London – Edinburgh – Manchester: 1857. Print.

P. G., Levshin. The orthodox doctrine of the apostolic Eastern Church; or, A compendium of Christian theology. London – Edinburgh – Manchester: 1857. Print.

P. G., Levshin. The orthodox doctrine of the apostolic Eastern Church; or, A compendium of Christian theology. London – Edinburgh – Manchester: 1857. Print.

P. G., Levshin. The orthodox doctrine of the apostolic Eastern Church; or, A compendium of Christian theology. London – Edinburgh – Manchester: 1857. Print.

P. G., Levshin. The orthodox doctrine of the apostolic Eastern Church; or, A compendium of Christian theology. London – Edinburgh – Manchester: 1857. Print.

P. G., Levshin. The orthodox doctrine of the apostolic Eastern Church; or, A compendium of Christian theology. London – Edinburgh – Manchester: 1857. Print.

Pobrania

Opublikowane

2014-11-09

Jak cytować

Ławreszuk, M. (2014). Prawosławie wobec problemu etnofiletyzmu. Elpis, (11), 73–102. https://doi.org/10.15290/elpis.2009.11.07

Numer

Dział

Artykuły