Nr 22 (2020)

					Pokaż Nr 22 (2020)
Opublikowane: 2020-11-12

Artykuły

 • Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1943-1945

  Joanna Gabriela Pyczel
  9-15
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.01
 • Medialność Jezusa Chrystusa

  Daria Kania
  17-31
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.02
 • Podstawy historyczne i prawne oraz ewolucja stosunków gospodarczych w Rosyjskim Kościele Prawosławnym w XII-XIX wieku: na przykładzie ziem ukraińskich

  Pavel Bockov
  33-40
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.03
 • Święty Tryfon Wiacki jako misjonarz i oświeciciel (1546-1612)

  Vladimir Pomelov, Ludmila Saharova, Vasilij Saharov
  41-44
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.04
 • Postanowienia Soboru Stu Rozdziałów z zakresu teologii praktycznej

  ks. Karol Wilkiel
  45-54
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.05
 • Monastycyzm jako forma przekazu religii w dobie prześladowań Kościoła w latach 1960-1970 (na podstawie dokumentów z centralnej Rosji)

  Dmitrij Sazonow
  55-59
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.06
 • Priest’s wife, matushka, presbytera czy popadija… a może khouria? Problematyka doboru angielskich odpowiedników haseł Słownika polskiej terminologii prawosławnej

  ks. Włodzimierz Misijuk
  61-68
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.07
 • Ostańce i miejskie legendy – losy pozostałości po prawosławnej katedrze p.w. Aleksandra Newskiego w Warszawie

  Andrzej Golimont
  69-77
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.08
 • Ławra Świętej Trójcy i Sergiusza: wkład rosyjskich władców

  Rostislav Yarema
  79-86
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.09
 • Biblijna historia o potopie w kontekście starożytnych zabytków na Bliskim Wschodzie

  Pavel Cybulskij
  87-90
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.10
 • Kiriopascha w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego

  ks. Аdam Magruk
  91-94
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.11
 • Podstawy społecznej koncepcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego: problemy bioetyki i ekologii

  ks. Artur Aleksiejuk
  95-105
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.12
 • Podstawowe założenia chrystocentryczno-humanistycznego modelu wychowania w ujęciu prawosławnym

  ks. Artur Aleksiejuk
  107-112
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.13
 • Jak określić czynności liturgiczne prawosławnego duchownego? – podstawy teologiczne i normy językowe

  ks. Marek Ławreszuk
  113-120
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.14
 • Analiza językowa eponimów występujących w prawosławnej terminologii sakralnej na przykładzie wybranych ksiąg liturgicznych Kościoła prawosławnego

  Dariusz Kazimierowicz
  121-126
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.15
 • Zarys pojęcia świętości w życiu człowieka - patroni i orędownicy od chorób wszelakich

  Wiktor Orlof, Maria Antonowicz
  127-133
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.16
 • Szaleństwo i wiara. Próba przekładu

  Jarosław Młynarczyk
  135-138
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.17
 • Myśl pedagogiczna św. Porfiriusza z Kafsokaliwii

  Grzegorz Makal
  139-144
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.18