Analiza językowa eponimów występujących w prawosławnej terminologii sakralnej na przykładzie wybranych ksiąg liturgicznych Kościoła prawosławnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.15

Słowa kluczowe:

eponimy, konstrukcje eponimiczne, terminologia religijna, terminologia cerkiewna, terminologia sakralno-liturgiczna, terminologia prawosławna

Abstrakt

Przedmiotem badań w niniejszym artykule są eponimy i konstrukcje eponimiczne będące kombinacjami słów z antroponimami występującymi w prawosławnej terminologii sakralnej. Materiał poddany analizie językowej obejmował łącznie 30 odrębnych terminów. W artykule przedstawiono klasyfikację terminów z punktu widzenia różnych kryteriów podziału. Zidentyfikowano grupy tematyczne eponimów będących kombinacjami słów z antroponimami w obrębie prawosławnej terminologii sakralnej. Zebrany materiał poddano analizie językowej pod kątem struktury i składni.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Apostol. (2005). Kiev: Ukrainskaâ Pravoslavnaâ Cerkovʹ. Kievskaâ mitropoliâ [Апостол. (2005). Киев: Украинская Православная Церковь. Киевская Митрополия].

Časoslov. (2009). Moskva: Izdatelʹstvo Moskovskoj Patriarhii. [Часослов. (2009). Москва: Издательство Московской Патриархии].

Dʹâčenko, G.M. (2009). Polnyjcerkovnoslavânskij slovarʹ s vneseniem v nego važnejših drevnerusskih slov i vyraženij, Moskva [Дьяченко, Г.М. (2009). Полный церковнославянский словарь с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений. Москва].

Grinëv-Grinevič, S. V. (2008). Terminovedenie. Moskva [Гринёв-Гриневич, С. В. (2008). Терминоведение. Москва].

Kopaliński, W. (2003). Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa.

Kostiuczuk, J., Tofiluk J., Ławreszuk, M., Misijuk, W., Charkiewicz, J. (2016). Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Marcinowski, R. (red.). Encyklopedia popularna PWN. (1982). Warszawa.

Oktoih t. 1-2. (2011). Kiev: Ukrainskaâ Pravoslavnaâ Cerkovʹ. Kievskaâ Mitropoliâ [Октоих t. 1-2. (2011). Киев: Украинская Православная Церковь. Киевская Митрополия.

Pokrovskij, D. (2002). Slovarʹcerkovnyh terminov. Izographstudio. [Покровский, Д. (2002). Словарь церковных терминов. IzographStudio].

Polnyj pravoslavnyj molitvoslov na vsâkuû potrebu. (2010). Svâto-Uspenskaâ Počaevskaâ Lavra [Полный православный молитвослов на всякую потребу. (2010). Свято-Успенская Почаевская Лавра].

Psaltir. (2007). Moskva: Izdatelʹskijsovet Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi [Псалтир. (2007). Москва: Издательский Совет Русской Православной Церкви].

Rudnicka, E. (2005). Z pogranicza leksykologii i onomastyki. Przyczynek terminologiczny. W: „Prace filologiczne” (t. L. s. 112–116).

Rutkowski, K. (2007). Leksyka konfesyjna w języku rosyjskim okresu radzieckiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Służebnik. Posledowanije Wieczerni i Utreni. (2001). Warszawa: Metropolia Prawosławna.

Smykowska, E. (2004). Liturgia prawosławna. Mały słownik. Warszawa.

Šmelëva, D.N. (red.). (1982). Sposoby nominacii v sovremennom russkom âzyke. Moskva. [Шмелёва, Д.Н. (red.). (1982). Способы номинации в современном русском языке. Москва].

Strach, S. (2012). Składnia języka Cerkiewnosłowiańskiego okresu nowożytnego z podręcznym słownikiem cerkiewnosłowiańsko-polskim. Ząbkowice Śląskie.

Trebnik. (2010). Warszawa: Warszawska metropolia Prawosławna. [Требник. (2010). Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna].

Triodʹ cvetnaâ. (2015). Kiev: Ukrainskaâ Pravoslavnaâ Cerkovʹ, Kievskaâ Mitropoliâ [Триодь цветная. (2015). Киев: Украинская Православная Церковь, Киевская Митрополия].

Triodʹpostnaâ v 2-h častâh. (2015). Moskva: Izdatelʹstvo Moskovskoj Patriarhii. [Триодь Постная в 2-х частях. (2015). Москва: Издательство Московской Патриархии].

Valgina, N.S. (1973). Sintaksis sovremennogo russkogo âzyka. Moskva [Валгина, Н.С. (1973). Синтаксис современного русского языка. Москва].

Znosko, A. (1996). Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski. Białystok.

Żmigrodzki, P., Bańko M., Grochowski, M., Kowalik, W., Przybylska, R. (2007). Wielki słownik języka polskiego. Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-12

Jak cytować

Kazimierowicz, D. (2020). Analiza językowa eponimów występujących w prawosławnej terminologii sakralnej na przykładzie wybranych ksiąg liturgicznych Kościoła prawosławnego. Elpis, (22), 121–126. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.15

Numer

Dział

Artykuły