Specyfika projektowania Domu Bożego w świetle teologii prawosławnej

Autor

  • Adam Musiuk Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Pracownia Technicznego Wspomagania Projektowania

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.11

Słowa kluczowe:

świątynia prawosławna, dom, projektowanie

Abstrakt

Dom Boży, to dom szczególny. Zgodnie z liturgiką prawosławną w nabożeństwie bierze udział cały kosmos, a więc i kapłan, i lud zgromadzony, ale i materialnie zbudowana świątynia. Zmusza to projektanta do ścisłego zapoznania się z wymaganiami teologicznymi dotyczącymi świątyni i bezwzględnego ich przestrzegania, tak aby zaprojektowany dom mógł stać się Domem Bożym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bouyer L., Les catholiques occidentaux et la liturgie byzantine, [in:] Dieu Vivant, vol. 21, Paris 1952.

Дьяченко Г., Практическая Симфония для проповедников Слова Божия, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад 1992.

Evdokimov P., Prawosławie, PAX, Warszawa 2003.

Evdokimov P., Życie duchowe w mieście, W drodze, Poznań 2011.

Florenski P., Ikonostas i inne szkice, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997.

Karpluk M., Słownictwo cerkiewne w polszczyźnie XVI w. [in:] Chrześcijański wschód a kultura polska, ed. Łużny R., Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1989.

Nowe tablice czyli o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych. Objaśnienia Beniamina arcybiskupa Niżnego Nowogrodu i Arzamasu, ed. Minczew G., trans. Petrov I., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Patrologia Graeca, ed. Migne J.P., Paris 1865-6, vol. 91, 98, 150, 155.

Położenie kamienia węgielnego i poświęcenie cerkwi, Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska, Lublin 2006.

Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского [in:] Писания Святых Отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения, ТКиК, Санкт-Петербург 1859, vol. 2.

Symeon z Tessaloniki, O świątyni Bożej, ed. Minczew G., trans. Maciejewska A., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Święta Liturgia św. Jana Złotoustego, ed. Pietkiewicz P., Orthdruk, Białystok 2008.

Uścinowicz J., Symbol. Archetyp. Struktura. Hermeneutyka tradycji w architekturze świątyni ortodoksyjnej, DWiP Politechniki Białostockiej, Białystok 1997.

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Musiuk, A. (2016). Specyfika projektowania Domu Bożego w świetle teologii prawosławnej. Elpis, (18), 87–91. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.11

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.