Rekonstrukcja części ołtarzowej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraskiej Ławrze

Autor

  • Adam Musiuk Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Pracownia Technicznego Wspomagania Projektowania

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.24

Słowa kluczowe:

rekonstrukcja, fresk, cerkiew

Abstrakt

Rekonstrukcja pochodzącej z XVI wieku cerkwi Zwiastowania NMP znajdującej się w Supraskiej Ławrze wchodzi obecnie w okres odtwarzania jej wnętrza. Z powodu sprzeczności i braku wystarczającej liczby materiałów historycznych decyzje projektowe należy podjąć na podstawie hipotez i analizy porównawczej. W pracy zaproponowano rozwiązania dotyczące programu fresków części ołtarzowej oraz ołtarza.

Bibliografia

Archieograficzeskij sbornik dokumientow, otnosiaszczichsia k istorii Siewier-Zapadnoj Rusi, izdawajemyj pri uprawlenii Wilenskogo Uczebnogo Okruga, t. IX, Wilno 1870.

Dałmatow N., Suprasl’skij Błahowieszczenskij Monastyr, Sankt Petersburg 1892.

Freski z Supraśla, Katalog wystawy, oprac. Lebedzińska L., Białystok 1968.

Kronika Parafii Zakonnej Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu, t. I.

Mironowicz A., Życie monastyczne na Podlasiu, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 1998.

Mironowicz A., Związki monasteru supraskiego ze Świętą Górą Athos w XVI wieku, [w:] Święta Góra Athos w kulturze Europy, pod redakcją Kuczyńskiej M., Gniezno 2009.

Mironowicz A., O początkach monasteru supraskiego i jego fundatorach, Monaster Zwiastowania NMP w Supraślu, Supraśl 2013.

Nowe tablice czyli o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych. Objaśnienia Beniamina arcybiskupa Niżnego Nowogrodu i Arzamasu. WUJ, Kraków 2007.

Patrologia Graeca, ed. Migne J.P., Paris 1865-6, vol. 91, 98, 150, 155.

Petkovic S., Nektarij Serb, malarz z XVI wieku i jego działalność w klasztorze w Supraślu, [w:] Rocznik Białostocki, t. XVI, Warszawa 1991.

Petrov N., „Tipik” o cerkovnom i o nastennom pisme episkopa Nektarija iz grada Velesa, 1599 goda i znacenie ego v istorii russkoj ikonopisi, [w:] Zapiski Imperatorskago Russkago Archeologiceskago Obscestva, t. XI, Sankt Peterburg 1899.

Pokryszkin P., Błagowieszczenskaja cerkow w Suprasl’skom Monastyre, [w:] Sbornik archieograficzeskich statiej podniesiennych grafu A. A. Bobrinskomu, Sankt Petersburg 1911.

Radojcić S., Majstori starog srpskog slikarstva, Beograd 1955.

Rogow A., Freski Supraslja, [w:] Drevnierusskoe iskusstvo. Monumentalnaja żivopis XI-XVII ww., Moskwa 1980.

Stawicki S., Malowidła ścienne dawnej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu – problemy techniczne i technologiczne, [w:] Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. WojewódzkiUrząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Białystok 2004.

Symeon z Tessaloniki, O świątyni Bożej. WUJ, Kraków 2007.

Szymański S., Freski z Supraśla, próba rekonstruowania genealogii, [w:] Rocznik Białostocki, t. IX, Białystok 1972.

„Tipik” o cerkvenom i zidnom slikanu Nektarija Srbina 1599, [w:] Medit M., Stari slikarski prirucznicy, t. II., Beograd 2002.

##submission.downloads##

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Musiuk, A. (2016). Rekonstrukcja części ołtarzowej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraskiej Ławrze. Elpis, (18), 171–175. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.24

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.