Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu

Autor

  • Adam Musiuk Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Pracownia Technicznego Wspomagania Projektowania

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.02

Słowa kluczowe:

fresk, rekonstrukcja, technologia tynku

Abstrakt

Praca w oparciu o wiedzę historyczną oraz współczesne rozwiązania techniczne jest próbą wskazania technologii wykonania tynku podczas rekonstrukcji pochodzących z XVI wieku fresków cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Jest to pierwsze podjęcie tematu technologii koniecznej do zastosowania przy rekonstrukcji. Wcześniejsze badania naukowców głównie skupiały się na ustaleniu autora fresków oraz analizie programu fresków bez próby odniesienia się do współczesnej rekonstrukcji.

Bibliografia

Archieograficzeskij sbornik dokumientow, otnosiaszczichsia k istorii Siewier-Zapadnoj Rusi, izdawajemyj pri uprawlenii Wilenskogo Uczebnogo Okruga, t. IX, Wilno 1870

Batiuszkow P., Biełorussija i Litwa,[w:] Istoriceskija Sudby Severo-Zapadnago Kraja, Sankt Petersburg 1890

Bobrowskij P., Matieriały dlja geograffii i statistiki Rossii. Gorodnienskaja Gubernja, t. IV, Petersburg 1863

Dałmatow N., Suprasl’skij Błahowieszczenskij Monastyr, Sankt Petersburg 1892

Freski z Supraśla, Katalog wystawy, oprac. Lebedzińska L., Białystok 1968

Petkovic S., Nektarij Serb, malarz z XVI wieku i jego działalność w klasztorze w Supraślu, [w:] Rocznik Białostocki, t. XVI, Warszawa 1991

Pokryszkin P., Błagowieszczenskaja cerkow w Suprasl’skom Monastyre, [w:] Sbornik archieograficzeskich statiej podniesiennych grafu A.A. Bobrinskomu, Sankt Petersburg 1911

Rogow A., Freski Supraslja, [w:] Drevnierusskoe iskusstvo. Monumentalnaja żivopis XI-XVII ww., Moskwa 1980

Siemaszko A., Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu ikonograficznego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCLXXIII. Prace z Historii Sztuki, z. 21, Kraków 1995

Stawicka K., Fragmenty malowideł ściennych z dawnego klasztoru oo. Bazylianów w Supraślu – dokumentacja konserwatorska, Warszawa 1965

Stawicki S., Czy Nektarij, autor Tipika był twórcą malowideł supraślskich?, [w:] Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa 1972, nr 1

Stawicki S., Malowidła ścienne dawnej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu – problemy techniczne i technologiczne, [w:] Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Białystok 2004

Szymański S., Freski z Supraśla, próba rekonstruowania genealogii, [w:] Rocznik Białostocki, t. IX, Białystok 1972

„Tipik” o cerkvenom i zidnom slikanu Nektarija Srbina 1599, [w:] Medit M., Stari slikarski prirucznicy, t. II., Beograd 2002

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Musiuk, A. (2017). Technologiczne aspekty rekonstrukcji wnętrza cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Elpis, (19), 15–19. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.02

Numer

Dział

Artykuły