Nr 13 (2011)

					Pokaż Nr 13 (2011)
Opublikowane: 2011-11-28

Artykuły

 • Bizantyjski kanon ikonograficzny i jego adaptacja w krajach słowiańskich

  Ks. Jerzy Tofiluk
  11-38
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.01
 • Związki pomiędzy ikoną, teologią i liturgią

  ks. Henryk Paprocki
  39-58
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.02
 • Sakralna muzyka bizantyjska i jej wpływ na staroruską muzykę cerkiewną

  Włodzimierz Wołosiuk
  59-86
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.03
 • Cerkiewna muzyka i jej duchowe oddziaływanie

  Łarisa Gustowa
  87-97
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.04
 • Światło w sakralnej architekturze

  Jurij Kryworuczko
  99-137
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.05
 • Struktura symboliczna architektury świątyni: wprowadzenie do teologii wyrazu sztuki sakralnej

  Jerzy Uścinowicz
  139-180
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.06
 • Konstrukcja i jej odbicie w strukturze przestrzenno-liturgicznej świątyni

  Adam Musiuk
  181-191
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.07
 • Ikonostas

  Tatiana Misijuk
  193-201
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.08
 • Święci w kalendarzowej praktyce liturgicznej kościoła prawosławnego

  Jarosław Charkiewicz
  205-226
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.09
 • Monastery diecezji turowsko-pińskiej w XVI wieku

  Antoni Mironowicz
  227-250
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.10
 • Wspomnienie Matki Bożej i świętych w anaforach wschodnich

  ks. Henryk Paprocki
  251-265
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.11
 • Sakrament Świętego Chrztu

  Ks. Doroteusz Sawicki
  267-298
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.12
 • Judaizm wobec animacji ludzkiego embrionu

  Ks. Artur Aleksiejuk
  299-315
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.13
 • O pocieszeniu jakie daje teologia

  Łukasz Leonkiewicz
  317-337
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.14
 • Homilia z okazji święta Trzech Świętych Hierarchów

  ks. Henryk Paprocki
  339-341
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2011.13.15