Religijny czynnik w powstaniu pamięci historycznej narodu białoruskiego (na przykładzie Cerkwi prawosławnej na Białorusi w latach 1941-1945)

Autor

  • Александр Велисейчик Belarusian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.05

Słowa kluczowe:

Wielka Wojna Ojczyźniana, rozrachunek historyczny, społeczeństwo postsowieckie, pamięć historyczna, naród białoruski, Ruska Cerkiew Prawosławna, prawda, rzeczywistość

Abstrakt

Dla końca XX stulecia stało się znamienne lansowanie swoistego dyskursu pamięci historycznej w kontekście tożsamości narodowej i powstania nowej epistemologii, określonej pojęciami „rozrachunku historycznego” i „społeczeństwa postsowieckiego”, relatywizacją zakresu takich pojęć jak „prawda” i „rzeczywistość”. Cel rozprawy - przedstawić pamięć historyczną jako pamięć dziejów narodu białoruskiego oraz ujawnić pozytywną lub negatywną rolę Cerkwi Prawosławnej w historii tego narodu w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Niniejszy temat pozostaje wciąż słabo zbadany.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

За други своя: Русская православная церковь и Великая Отечественная война. Церковно-общественная конференция. 2005. Москва.

Православная Энциклопедия. Том XIII. 2006. Москва.

Протько Татьяна. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.) 2002. Минск: Тесей.

Романько Олег. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941-1945. 2008. Москва: Издательство «Вече»

Русская церковь на рубеже веков. Юбилейный Архиерейский Собор Московской Патриархии. 2001. Санкт-Петербург: издательство «Царское дело».

Силова Светлана. Крестный путь: Белорусская Православная Церковь в период немецкой оккупации 1941-1944 г.г. 2005. Минск: издательство Белорусского Экзархата.

Степанов Александр. Без подлинного покаяния у России нет будущего. Церковный Вестник. 2006. № 6 (403).

Фирсов Сергей. Была ли безбожная пятилетка. http://3rm.info/publications/24064-byla-li-bezbozhnaya-pyatiletkasergey-firsov.html

Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа. Зборнік навуковых артыкулаў. 2008. Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы.

Церковь и государство: Прошлое и настоящее: Тезисы докладов и сообщений научной конференции. 2001. Красноярск.

Цыпин Владислав. История Русской Православной Церкви: учебное пособие для православных духовных семинарий. 1994. Москва: издательство Хроника.

Цыпин Владислав. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды (1700-2005). 2006. Москва: издательство Сретенского монастыря.

Шкаровский Михаил. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. 2000. Москва: Издательский дом «Грааль».

Якунин Вадим. Изменение государственно-церковных отношений в годы Великой Отечественной войны. Власть (общенациональный научно-политический журнал). 2002. № 12.

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Велисейчик, А. (2016). Religijny czynnik w powstaniu pamięci historycznej narodu białoruskiego (na przykładzie Cerkwi prawosławnej na Białorusi w latach 1941-1945). Elpis, (18), 45–49. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.05

Numer

Dział

Artykuły