Typikarnica w Karies i cerkiew Παναγία Αχειροποίητος w Salonikach – ostatnie miejsca pobytu św. Antoniego Supraskiego

Autor

  • Marcin Mironowicz Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.13

Słowa kluczowe:

św. Antoni Supraski, Typikarnica, cerkiew Παναγία της Αχειροποιήτου

Abstrakt

Około 1510 roku św. Antoni z Supraśla rozpoczął pielgrzymkę na św. Górę Atos, aby prosić Boga o wybaczenie grzechów popełnionych wcześniej. Na początku wzmacniał się duchowo w pustelni zwanej „Typikarnica” założonej przez św. Sawę Serbskiego w 1200 roku. Jego męczeństwo miało miejsce 14 lutego 1516 w cerkwi w Salonikach, która w roku 1430 została zmieniona przez Turków w meczet.

Bibliografia

Афонскій Патерикъ или жизнеописаніе святыхъ на Святой Аѳонской Горҍ просіявшихъ, ч. I, Москва 1897.

Аугустин (Никитин) aрх, Афон и русская православная церковь, „Богословские Труды”, Москва 2002.

Doroszkiewicz B., Monastycyzm bizantyński od IX do połowy XV w., Białystok 2009.

Леонид арх., Афонская гора и Соловецкий монастырь, Спб 1883.

Mironowiczowe A. i M., Święty Antoni Supraski, Białystok 2014.

Prologion Wierszowy, Państwowe Muzeum Historyczne w Moskwie, kol. A. S. Uwarova Nr 56 – 1, k. 478-479v.

Pobrania

Opublikowane

2015-11-06

Jak cytować

Mironowicz, M. (2015). Typikarnica w Karies i cerkiew Παναγία Αχειροποίητος w Salonikach – ostatnie miejsca pobytu św. Antoniego Supraskiego. Elpis, (17), 103–106. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.13

Numer

Dział

Artykuły