Nr 23 (2021)

					Pokaż Nr 23 (2021)
Opublikowane: 2021-09-23

Pełny numer

Artykuły

 • Opowieści pielgrzyma jako wprowadzenie w duchowość hezychastyczną

  Irena Saszko
  9-17
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.01
 • Wielkotygodniowe inspiracje w hymnografii Zaśnięcia Bogurodzicy

  Pantelejmon Karczewski
  19-28
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.02
 • Teologiczno-egzegetyczna analiza niedzielnych dogmatyków wielkiej wieczerni 1-go tonu

  Vladimir Petručik
  29-39
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.03
 • Teologia w podejmowaniu decyzji zarządczych

  David Rahimov
  41-46
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.04
 • Biblijna koncepcja wahań koniunkturalnych w gospodarce człowieka

  David Rahimov
  47-53
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.05
 • Uniwersyteckie podręczniki teologiczne: charakterystyka leksykalna w odniesieniu do akademickich prac teologicznych

  Ivana Knežević
  55-62
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.06
 • „Rosyjska Stara Cerkiew Chrystusa Hierarchii Białokrynickiej” – jurysdykcja „biskupa” Alimpiusza (Wierbickiego): historia powstania i stan obecny

  Pavel Bočkov
  63-67
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.07
 • Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1941-1943

  Joanna Gabriela Pyczel
  69-75
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.08
 • Wiacki ksiądz i nauczyciel-metodolog N. N. Blinov

  Vladimir Pomelov, Lûdmila Saharova, Vasilij Saharov
  77-87
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.09
 • Notatka Nikołaja Grinkiewicza „O szkole” i teksty uzupełniające

  Aleksandr Simakov
  89-95
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.10
 • Rosyjska Cerkiew Prawosławna po śmierci patriarchy Tichona (Biełławina)

  Kamila Pawełczyk-Dura
  97-103
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.11
 • Allah i nie tylko – podstawowe określenia Boga w arabskiej terminologii prawosławnej

  Dominika Kovačević
  105-111
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.12
 • System organizacji administracji diecezjalnej Białoruskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1949– 1980

  Aleksandr Slesarev
  119-126
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.14
 • Współczesne prawosławne prawo kościelne – problemy związane z systematyzacją i materiałami źródłowymi w języku polskim

  Marek Ławreszuk, Piotr Makal
  127-135
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.15
 • Pojęcie „nowej sakralności” w muzyce cerkiewnej

  Rafał Dmitruk
  137-140
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.16
 • Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej

  Grzegorz Makal, Włodzimierz Misijuk
  141-145
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.17
 • Najstarsze dzieje parafii mielnickich

  Antoni Mironowicz
  147-153
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.18
 • Mistyczne znaczenie pokarmu

  Mariusz Kiślak
  155-159
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.19