Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.17

Słowa kluczowe:

terminologia religijna, odpowiedniki obcojęzyczne, synonim, prawosławie

Abstrakt

Artykuł prezentuje ogólne zasady przypisywania wyrazom hasłowym Słownika polskiej terminologii prawosławnej ich greckich, cerkiewnosłowiańskich i angielskich odpowiedników, wskazuje na problemy wynikające z różnic w zakresach terminologii w poszczególnych kategoriach wyrazów hasłowych i ich obcojęzycznych odpowiedników, analizuje zaistniałe problemy i prezentuje ustalane w toku prac nad Słownikiem sposoby ich rozwiązywania przy użyciu obcojęzycznych odpowiedników synonimów wyrazów hasłowych. Artykuł wskazuje na zróżnicowane źródła i brak źródeł niektórych obcojęzycznych odpowiedników terminów prezentowanych w Słowniku polskiej terminologii prawosławnej.

Bibliografia

Charkiewicz, J. (2018). Opracowanie listy źródeł „Słownika polskiej terminologii prawosławnej”. Elpis, (20), 181-186.

Czarnecka, K., Ławreszuk, M. i Przyczyna, W. (2018). „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – struktura artykułu hasłowego. Elpis, (20), 221-230.

Keipert, H. (2014). Kirchenslavisch-Begriffe. W: K. Gutschmidt, S. Kempgen, T. Berger, P. Kosta, Hrsg., Die slavischen Sprachen. Ein internationales Hand buch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erfor schung. = The Slavic languages. An International Hand book of Their Strukture, Their History and Their Investigation (2, 1212-1252). Berlin, New York.

Kurianowicz, M. (2020). Cerkiewnosłowiańska wersja Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Zasady graficzno-ortograficzne. Linguodidactica, 129-139.

Misijuk, W. (2020). Priest’s wife, matushka, presbytera czy popadija… a może khouria? Problematyka doboru angielskich odpowiedników haseł Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (22), 61-68.

Tofiluk, J., Ławreszuk, M. i Kostiuczuk, J. (2016). Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni.

Roberts A. i Donaldson J. (red. ) (1885). Ante-Nicene Fathers, The Writings of the Fathers Down to A.D. 325 (t. 1-10). New York: Christian Literature Publishing Co. – ANF.

Schaff, P. (red.) (1886-1900). Nicene and Post-Nicene Fathers, Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, t. 1-14, red. Buffalo, The Christian Literature Co. – NPNF

Palmer, G.E.H., Ware, K. i Sherrard, P. (tłum.) (1979-1999. The Philokalia: The Complete Text,) (t. 1-4). London: Faber and Faber.

Migne, J.-P. (red.) (1857-1866). Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca (t. 1-161). Paris: Imprimerie Catholique.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-09-23

Jak cytować

Makal, G., & Misijuk, W. (2021). Zarys problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (23), 141–145. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.17

Numer

Dział

Artykuły