Allah i nie tylko – podstawowe określenia Boga w arabskiej terminologii prawosławnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.12

Słowa kluczowe:

arabski, prawosławie, terminologia, Bóg

Abstrakt

Słowo „Allah” zazwyczaj utożsamiane jest z islamem. Jednakże ten termin był używany przez arabskich chrześcijan na długo przed powstaniem islamu. Język arabski jest używany na prawosławnych nabożeństwach od blisko 2000 tysięcy lat. Przeto wiele terminów rozwinęło się dawno temu. Wśród najbardziej podstawowych terminów są te nazywające Boga i opisujące Go. Stosowane są one w hymnografii i modlitwach, kazaniach, artykułach i życiu codziennym. Jednakże, w polskie literaturze te terminy wciąż są mało znane. Jako że arabski należy do rodziny języków semickich, to jego charakter bardzo różni się od greckiego, cerkiewnosłowiańskiego czy polskiego. To zaś wpływa na inną perspektywę na poszczególne terminy teologiczne oraz ich różnorodność. To także skutkuje bogactwem terminów odnoszących się do Boga. Głównym powodem tych różnic w porównaniu z językami europejskimi jest specyficzny system języka arabskiego: system rdzeni i tematów. To jest wyjaśnione w części wstępnej. Następne są przedstawione i przeanalizowane najbardziej podstawowe terminy związane z Bogiem. Są one wzięte przede wszystkim z tekstów liturgicznych, a niektóre także z Pisma Świętego i kazań. Każdy termin jest napisany również w języku cerkiewnosłowiańskim, aby czytelnikowi łatwiej było go zrozumieć, jako że polska prawosławna terminologia wciąż nie jest dobrze ugruntowana i jednolita. Każdy termin arabski jest w oryginalnym zapisie oraz transkrypcji ISO używanej przez arabistów w Polsce.

Bibliografia

Al-Kitāb al-Muqaddas ayy kutub al-ʿAhd al-Qadīm wa-ăl-ʿAhd al-Ǧadīd. At-Tarǧama al-ʿarabiyya al-muštarika min al-luḡāt al-aṣliyya maʿ al-kutub al-yūnāniyya min At-Tarǧama as-Sabʿīniyya (1995). Lubnān: Dār al-Kitāb al-Muqaddas fī ăš-Šarq al-Awṣaṭ.

At-Taʿziya al-Ḥaqīqiyya fī ăṣ-Ṣalawāt al-Ilahiyya (1940). New York: The Blackshaw Press, Inc. [New York: The Blackshaw Press, Inc.

Kitāb al-Afẖūlūgī al-Kabīr. (1955). Beirut: The Syrian Antiochian Orthodox Archdiocese of New York and All North America.

Kitāb al-Afẖūlūgī aṣ-Ṣaḡīr. (1989). Ṭarāblus: Dār al-Kalima wa-maktabat as-Sā’iḥ.

H̱ uḍr, Ǧ. (2003). Aǧdād Al-Masīḥ. An-Nahār.

H̱ uḍr, Ǧ. (2007). Aḏ-̣ Ḏụ hūr al-Ilahī. Raʿiyyatī (21). Opracowanie

Graf, G. (1954). Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini. Louvain: Imprimerie orientaliste, L. Durbecq.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-09-23

Jak cytować

Kovačević, D. (2021). Allah i nie tylko – podstawowe określenia Boga w arabskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (23), 105–111. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.12

Numer

Dział

Artykuły