Nr 25 (2023)

					Pokaż Nr 25 (2023)
Opublikowane: 2023-09-11

Artykuły

 • Zmiany w konstantynopolitańskiej interpretacji prawa do nadawania autokefalii

  Marek Ławreszuk
  5-23
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.01
 • „Anielskie moce, spieszcie” – stichery św. Romana Melodosa na przedświęcie Narodzenia Chrystusa

  igumen Pantelejmon Karczewski
  25-33
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.02
 • Nauczyciele Akademii Ostrogskiej

  Antoni Mironowicz
  35-40
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.03
 • Droga bułgarskiego Kościoła do autokefalii (IX–XX w.)

  Konrad Kuczara
  41-49
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.04
 • Indywidualna eschatologia w hezychazmie i współczesnym „nowym humanizmie”

  Wojciech Słomski
  51-63
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.05
 • O problemie ewolucji rosyjskiej literacko-krytycznej myśli o twórczości F.M. Dostojewskiego

  Igor Moćko
  65-72
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.06
 • Polityka państwa wobec Kościoła prawosławnego w Polsce w latach 1918-1921

  bp Andrzej Borkowski
  73-80
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.07
 • Ikony Bogarodzicy otoczone kultem w prawosławnych parafiach Białegostoku

  Tomasz Musiuk
  81-86
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.08
 • Ile publikacji wydała warszawska Drukarnia Synodalna? (Wstępny przegląd wydań 1923–1939)

  Ivan Nikulin
  87-92
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.09
 • Sakralno-muzyczne tradycje regionu chełmskiego na przykładzie autorskiej edycji hymnów i pieśni cerkiewnych

  Włodzimierz Wołosiuk
  93-106
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.10
 • Nomokanony jako zapomniane źródło Liturgiczne: Studium przypadku rękopisu Nomokanon GR 14 (XVII w.) serbskiego klasztoru prawosławnego Grabovac (Węgry)

  Srboljub Ubiparipović
  107-111
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.11
 • Św. Katarzyna Aleksandryjska - o przyjęciu chrześcijaństwa i nawróceniu pogan

  Katarzyna Kolada
  113-117
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.12
 • Wojciecha Koronkiewicza spotkania z Innym. Wokół książki „Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia”

  Barbara Olech
  119-125
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.13
 • Po cichu czy głośno? Osobno czy razem? Za zamkniętymi drzwiami czy jawnie? – pytania dotyczące sprawowania Boskiej Liturgii

  Włodzimierz Misijuk
  127-155
  DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.14

Recenzje