Sakralno-muzyczne tradycje regionu chełmskiego na przykładzie autorskiej edycji hymnów i pieśni cerkiewnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.10

Słowa kluczowe:

Cerkiew Prawosławna, Polska, Chełmszczyzna, teologia, muzyka

Abstrakt

Treścią niniejszego artykułu jest historyczno-teologiczny przegląd przejawów tradycji cerkiewnych, rozważanych w kontekście regionu Chełmszczyzny. Region ten z uwagi na swe uwarunkowania historyczne otwarty był na szereg zewnętrznych wpływów, co stało się ważnym wyróżnikiem miejscowej twórczości sakralnej. Niewątpliwie ważną rolę w jej propagowaniu i tworzeniu odegrał ksiądz E. Witoszyński.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Âra M., 1992, Kratkij očerk iz istorii Galickoj Cerkovnoj Muzyki, [w:] Cerkovnyj vestnik, Warszawa, s. 30-32;

Divina Liturgia S. Apostoli Jakobi, Roma 1983;

Fermata, 2017, Wielki, acz Zapomniany, [w:] Gazeta Festiwalowa, nr 1 (42), Hajnówka 2017, s. 18;

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki cerkiewnej 13.05-19.05, Hajnówka 2007;

Nacìonalʹno-kulʹturna pracâ na Holmŝinì, 1924, [w:] „Naš svìt”- Ìlûstrovanijlìteraturnij naukovij tiževnik, cz. 15-16, Warszawa, s.12-17;

Pěsnopěnìâ Bogoglasnikaholmskago narodno-cerkovnago raspěva vʺ četìrehgolosnoj garmonizacìi E. Vito, Leipzich 1910, s. 1;7;24;27-30;38-39;75-77;

Sawicki D., 2022, Wschodniosłowiański śpiew liturgiczny dawnej Rzeczpospolitej na przykładzie XVI-wiecznego Irmologionu Ławrowskiego, Lublin;

Ševčuk E., 2002, Bogoglasnik, [w:] Pravoslavnaâ Ènciklopediâ, Moskva, t V, s.441-442.

Ukraïnsʹka duhovnamuzika. Hristos voskres. Tropar dlâ mìšanogohoru, Kiïv 1991, s. 1, 5-7; 9;

Wołosiuk W., 1996, Śpiew liturgiczny Kościoła Prawosławnego w Polsce. Teologiczna i muzyczna i muzyczna interpretacja jego wybranych elementów, Warszawa;

Wołosiuk W., 1997, Chełmsko-Podlaski zbiór melodii cerkiewnych, Lublin-Białystok, s. 38-39; 73-74;75-77;93;105-106;

Wołosiuk W., 1998, Śpiew chełmski, [w:] Gazeta Festiwalowa. Gazeta Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Nr 3(14), Hajnówka, s. 10-11;

Wołosiuk W., 2017, Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim prawosławnym śpiewie liturgicznym. Zagadnienia wybrane, Warszawa;

Znosko A., 1983, Mały słownik wyrazów starocerkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej, Warszawa;

Zvereva S., 2008, Vitošinskij, [w:] Pravoslavnaâ Ènciklopediâ, t. VIII, s. 580-581.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-11

Jak cytować

Wołosiuk, W. (2023). Sakralno-muzyczne tradycje regionu chełmskiego na przykładzie autorskiej edycji hymnów i pieśni cerkiewnych. Elpis, (25), 93–106. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.10

Numer

Dział

Artykuły