Św. Katarzyna Aleksandryjska - o przyjęciu chrześcijaństwa i nawróceniu pogan

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.12

Słowa kluczowe:

Katarzyna, chrześcijaństwo, prześladowania, imperium rzymskie

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest św. Katarzynie Aleksandryjskiej, której kult jest wciąż żywy. Prześladowania chrześcijan w Imperium Rzymskim, przez cesarza Maksencjusza, odcisnęły piętno w postaci nawrócenia na wiarę w Jedynego Boga wielu pogan, filozofów, a także cesarzową. Analiza żywotu św. Katarzyny jest przeprowadzona na podstawie źródeł.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Akatyst Świętej Wielkomęczennicy Katarzynie. (2007). Prawosławny Żeński Dom Zakonny p.w. Św. Katarzyny. Zaleszany.

Dymitr Rostowski, św., (2007). Żywoty Świętych. Księga III. Poczajewska Ławra.

Euzebiusz z Cezarei. Historia ecclesiastica, VIII, 14.

Leśniewski, K. (2002). Żywoty Świętych. Księga III, Listopad, cz. II. Lublin.

Pismo Święte. (2003). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Starowieyski, M., ks. (2020). Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa. Kraków: WAM.

Żywot świętej Katarzyny. (2023). [online] https://zaleszanymonaster.pl/zywot-swietej-katarzyny/, [13.08.2023]

Pobrania

Opublikowane

2023-09-11

Jak cytować

Kolada, K. (2023). Św. Katarzyna Aleksandryjska - o przyjęciu chrześcijaństwa i nawróceniu pogan. Elpis, (25), 113–117. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.12

Numer

Dział

Artykuły