Fenomen religii prasłowian

Autor

  • Mirosław Białous badacz niezależny

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.20

Słowa kluczowe:

kult religijny, poganie, plemiona, starożytność

Abstrakt

Przedstawiony artykuł ma charakter przyczynkowy, a jego zaistnienie było reakcją na pojawianie się w społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej nawrotu do idei pradawnych, słowiańskich i pogańskich wierzeń. Stosunkowo ta mało rozpowszechniona dziedzina nauki, z wyjątkową trudnością poddająca się badaniom, ewokowała niejednokrotnie zaistnienie różnorodnych, często legendarnych obrazów zarówno strony mitologicznej, jak i kultycznej zagadnienia. Sytuacja taka prowadziła de facto do fascynacji przedmiotem odległym od prawdy, przedmiotem rodzącym się raczej w wyobraźni zwolenników „słowiańskich wierzeń”.
W artykule zastosowano odniesienie do współczesnych i dawniejszych osiągnięć naukowych w omawianej dziedzinie, rozważania osnuwając na analizie polidoksji, traktowanej jako źródło politeizmu oraz prototeizmu, jako fazy wyjściowej politeizmu. Nie brak odwołań do dawnych zabytków i stwierdzeń starożytnych historyków, dla których Słowianie stanowili często zamknięty i nieznany powszechnie krąg społeczny, który w ten sposób postrzegany wydawał się zagrożeniem zrazu dla Imperium Romanum, a później dla cywilizacji zachodniego świata…

Bibliografia

Kronika Thietmara. Tłumaczenie z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Marian Zygmunt Jedlicki, Kraków 2005.

Bruckner A., Mitologia słowiańska i polska, Warszawa 1980.

Eliade M., Aspects du mythe, Paris 1966.

Gieysztor A., Mitologia Słowian, Warszawa 1980.

Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2007.

Keller J., Zarys dziejów religii, Warszawa 1988.

Kostrzewski J., Prasłowiańszczyzna, Warszawa 1935.

Leciejewicz L. [red.], Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1972.

Łowmiański H., Religia Słowian i jej upadek, Warszawa.

Maszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. I. Kraków 1934.

Olszewski D., Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1982.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Białous, M. (2016). Fenomen religii prasłowian. Elpis, (18), 145–152. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.20

Numer

Dział

Artykuły