Nomokanony jako zapomniane źródło Liturgiczne: Studium przypadku rękopisu Nomokanon GR 14 (XVII w.) serbskiego klasztoru prawosławnego Grabovac (Węgry)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.11

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiamy i analizujemy wybrane rubryki liturgiczne z Góry Athos oraz dwa tytuły dwóch ostatnich rozdziałów bardzo ważnego rękopisu Nomokanon GR 14 (XVII w.) serbskiego klasztoru prawosławnego Grabovac (Węgry). Te rubryki, a także tytuły dwóch ostatnich rozdziałów, które znaleźliśmy we wspomnianym już rękopisie, powstawały przez tłumaczenie z języka greckiego na język cerkiewno-słowiański redakcji serbskiej. Wybrane rubryki liturgiczne zostały przetłumaczone z odpowiednich części Athonite Typicon i Tradycji prawa kanonicznego, a dwa tytuły dwóch ostatnich rozdziałów Nomocanon GR 14 z dzieła Gabriela Sevirosa, metropolity filadelfijskiego (ok. 1540–1616). Wyjaśniliśmy również główne motywy teologiczne takiego tłumaczenia i redakcji tych tekstów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bernatskii, M. M. (2006). Osviashchenie pominalnykh chastits v kontekste spora o vremeni presushchestvleniia sviatykh darov, sostoiavshegosia v poslednei chetverti xvii V. V Moskve: glava o pominalnykh chastitsakh v «Shchite very» i «Ostene» (publikatsiia po rukopisiam GIM. Sin. 346, 452, 546). Vestnik PSTGU, seriia I: Bogoslovie, filosofiia: Izd-vo PSTGU. Vyp. I: 16. Moskva. [Бернацкий, М. M. (2006). Освящение поминальных частиц в контексте спора о времени пресуществления святых даров, состоявшегося в последней четверти xvii В. В Москве: глава о поминальных частицах в «Щите веры» и «Остене» (публикация по рукописям ГИМ. Син. 346, 452, 546). Вестник ПСТГУ, серия I: Богословие, философия: Изд-во ПСТГУ. Вып. I: 16. Москва]. 129–144.

Davidov, D. Spomenici Budimske eparhije. Beograd, Novi Sad: Prosveta, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Balkanološki institut SANU, Matica srpska. [Давидов, Д. (1990). Споменици Будимске епархије. Београд, Нови Сад: Просвета, Републички завод за заштиту споменика културе, Балканолошки институт САНУ, Матица српска].

Elia, E. i Piccione R. M. (2021). A Rediscovered Library. Gabriel Severos and His Books. Rosa Maria Piccione (ed.). Greeks, Books and Libraries in Renaissance Venice. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH. 33–82.

Phúka, D. E. (2008). O Gavriḗl Sevḗros kai ē stásē tou sta pneumatiká provlḗmata tēs epokhḗs tou. Didaktorikή diatrivή. Ethnikó kai Kapodistriakó Panepistḗmio Athēnṓn EKPA. Athήna. [Φύκα, Δ. Ε. (2008). Ο Γαβριήλ Σεβήρος και η στάση του στα πνευματικά προβλήματα της εποχής του. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ. Aθήνα]. 500 pp.

Golub, X. (2017). The Iconographic Programme of the Wall-Painting Ensemble of the Monastery Church of Grábóc. Miša Rakocija (ur.). Niš i Vizantija: zbornik radova 15. Niš. [Миша Ракоција (ур.). Ниш и Византија: зборник радова 15. Ниш]. 337–350.

Golub, X. (2018). The Iconography of the Cantor’s Pews of the Orthodox Monastery Church of Grábóc (Грабовац). Miša Rakocija (ur.). Niš i Vizantija: zbornik radova 16. Niš. [Миша Ракоција (ур.). Ниш и Византија: зборник радова 16. Ниш]. 417–428.

Nomokanon Manuscript GR 14 (17th c.) of the Grabovac Serbian Orthodox Monastery. The Museum of the Serbian Orthodox Eparchy of Buda in Szentendre (Hungary).

Parpulov, G. R. (2014). Toward a History of Byzantine Psalters, ca. 850-1350 AD. Plovdiv.

Sindik, N. R., Grozdanović-Pajić M. i Mano-Zisi, K. (1991). Opis rukopisa i starih štampanih knjiga biblioteke Srpske pravoslavne eparhije budimske u Sentandreji. Beograd, Novi Sad: Narodna biblioteka Srbije, Matica srpska. [Синдик, Н. Р., Гроздановић-Пајић М. и Мано-Зиси, К. (1991). Опис рукописа и старих штампаних књига библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји. Београд, Нови Сад: Народна библиотека Србије, Матица српска].

Słownik polskiej terminologii prawosławnej. (2022). Wiesław Przyczyna, Katarzyna Czarnecka i Marek Ławreszuk. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Troianos, S. (2012). Byzantine Canon Law to 1100. Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington (eds.). The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500. Washington D.C: The Catholic University of America Press. 137–143.

Ubiparipović, S. (2021). Putevima uzajamnih liturgioloških uticaja Svete Gore i Karlovačke mitropolije: rukopisni Nomokanon GR 14. Vladimir Vukašinović, Nikola Lukić (urednici). Bogoslovlje i duhovni život Karlovačke mitropolije. Godina 4: Crkva i politika: susret, sukob i dijalog identiteta – duhovni i teološki okviri i tumačenja. Zbornik radova sa naučnog skupa (Beograd-Novi Sad, 1-2. decembar 2020). Beograd: Centar za liturgičke studije Mons Hemus, Institut za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. [Убипариповић, С. (2021). Путевима узајамних литургиолошких утицаја Свете Горе и Карловачке митрополије: рукописни Номоканон ГР 14. Владимир Вукашиновић, Никола Лукић (уредници). Богословље и духовни живот Карловачке митрополије. Година Д҃: Црква и политика: сусрет, сукоб и дијалог идентитета – духовни и теолошки оквири и тумачења. Зборник радова са научног скупа (Београд-Нови Сад, 1-2. децембар 2020). Београд: Центар за литургичке студије Монс Хемус, Институт за литургику и црквену уметност Православног богословског факултета Универзитета у Београду]. 182–195.

Opublikowane

2023-09-11

Jak cytować

Ubiparipović, S. (2023). Nomokanony jako zapomniane źródło Liturgiczne: Studium przypadku rękopisu Nomokanon GR 14 (XVII w.) serbskiego klasztoru prawosławnego Grabovac (Węgry). Elpis, (25), 107–111. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.11

Numer

Dział

Artykuły