Wojciecha Koronkiewicza spotkania z Innym. Wokół książki „Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.13

Słowa kluczowe:

Podlasie, Inny, dialog, homo viator, sacrum, ekumenizm

Abstrakt

Książka Wojciecha Koronkiewicza „Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia” omawiana jest w kontekście filozofii dialogu, wpisanej w przesłanie utworu. Spotkania  Autora z Innym przedstawiane są z uwzględnieniem wielokulturowości Podlasia, historii tego regionu, przenikania się prawosławia i katolicyzmu. Eksponowana w tytule podróż interpretowana jest w duchu filozofii Gabriela Marcela i jego homo viator.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arter, U. i Koronkiewicz, W. (2023). Pływające krowy, czyli zdrowo zakręconego Podlasia i nie mniej zakręconej Suwalszczyzny część druga. Paśny Buriat. Kielce.

Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór. Warszawa.

Chołodowski, M. (2020). Ikona z monasteru w Supraślu pokryła się mirrem. Bp Andrzej: To przejaw szczególnej łaski, Gazeta Wyborcza z 27.04.2020. [online] https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,25900539,ikona-z-monasteru-w-supraslu-pokryla-sie-mirrem-bp-andrzej.html. [16.07.2023].

Czermińska, M. (2000). Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków.

Dec, I. (1985) „Homo viator” jako kategoria antropologiczna. Collectanea Theologica, 2 (55), 5-18.

Filek, J. (2010). Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzne. Kraków.

Hołownia, Sz. (2020) W: Koronkiewicz, W. (2020). Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia. Paśny Buriat. Kielce. okładka s. 4.

Koronkiewicz, W. (2020). Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia. Paśny Buriat. Kielce.

Koronkiewicz, W. (2021a). Podlasie zdrowo zakręcone. Podróż po krainie niezwykłych ludzi i zapomnianych smaków. Paśny Buriat. Kielce.

Koronkiewicz, W. (2021b). Kun Dipatrino sur biciklo. Vojaĝo al miraklaj bildoj, ikonoj kaj sanktaj fontoj de Podlaĥio, Tłum. G. Barszczewska-Banel, D. Burchardt, P. Dzienis, R. Kamiński, E. Karczewska, E. Krawiec, H. Kuropatnicka-Salamon, K. Łobacz, N. Pietuchowska, W. Rekowski, H. Różanek, B. Wiewiórska, A. Wilkus, A. Zejdler. Bjalistoka Esperanto-Societo. Białystok.

Koronkiewicz, W. (2022). Nie zbiera się jabłek z tego sadu. Podróż do grobów, duchów i ukrytych skarbów Podlasia. Paśny Buriat, Kielce.

Marcel, G. (1995). Tajemnica bytu. przeł. M. Frankiewicz. Kraków.

Melosik, Z. (2001). Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości, W: Nalaskowski, A. i Rubacha, K. (red.). Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne. Toruń. 31-47.

Mikos von Rohrscheidt, A. (2016). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Wyd. III, poprawione i rozszerzone. Poznań.

Napora, W. (2021). Człowiek powinien mieć poczucie, że jest do czegoś potrzebny (wywiad). [online] https://zielonalinia.gov.pl/-/czlowiek-powinien-miec-poczucie-ze-jest-do-czegos-potrzebny-wywiad-. [16.06.2022].

Pilarczyk, K. (2015). Katolicko-prawosławny dialog ekumeniczny w ostatnim pięćdziesięcioleciu (1964-2025). Colloqium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 4.

Sosna, G. (2001). Święte miejsca i cudowne ikony. Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie. Orthdruk. Białystok.

Szulakiewicz, M. (2015). Filozofia dialogu a dialog ekumeniczny. Litteraria Copernicana. 1, s. 19.

Uścinowicz, J. (2014). Między Wschodem i Zachodem – ekumenizm w sztuce sakralnej pogranicza. Sztuka Europy Wschodniej. t. II. 2014. s. 529-543.

Wójtowicz, M. (2016). Pascal – argumentacja i działanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-11

Jak cytować

Olech, B. (2023). Wojciecha Koronkiewicza spotkania z Innym. Wokół książki „Z Matką Boską na rowerze. Podróż do cudownych obrazów, ikon i świętych źródeł Podlasia”. Elpis, (25), 119–125. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.13

Numer

Dział

Artykuły