Ekumenizm a realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła w kontekście dokumentów Wszechprawosławnego Synodu na Krecie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.12

Słowa kluczowe:

ekumenizm, misja, Synod Wszechprawosławny, Kościół prawosławny, dialog

Abstrakt

Uchwały Wszechprawosławnego Synodu kładą podwaliny pod dialog ekumeniczny, podkreślając potrzebę dialogu przede wszystkim ze względu na głoszenie światu „prawosławnego świadectwa” wśród innych Kościołów chrześcijańskich i wyznań. Wypracowano stanowisko Kościoła prawosławnego odnośnie zasad i form uczestnictwa w dialogach teologicznych i w ruchu ekumenicznym oraz przyjęto nowe uchwały, potwierdzające wszechprawosławne stanowisko. Dialog w Kościele prawosławnym zawsze był i pozostaje istotnym i niezbywalnym elementem jego misji soteriologicznej. Przyświeca Jemu chwalebny cel powrotu skruszonych na Jego łono, jak również duszpasterskiej odpowiedzialności, gdyż niezachwianie wyznaje i głosi iż w swej samoświadomości Kościół prawosławny stanowi miarodajną kontynuacje Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła oraz arkę zbawienia dla tych w pobliżu i tych z oddala.

Bibliografia

Dokumenty przyjęte przez Święty i Wielki Sobór Cerkwi Prawosławnej. Kreta, 18-26.06.2016 r. (2016), „Cerkiewny Wiestnik” 4 (2016).

Χρυσόστομος, Σαββάτου, Μητρ. Μεσσηνίας (2015), Αι σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τας λοιπάς Χριστιανικάς Εκκλησίας και Ομολογίας επί τη βάσει των πανορθοδόξων αποφάσεων, „Θεολογία” 86/4 (2015), s. 45-46.

Χρυσόστομος, Σαββάτου, Μητρ. Μεσσηνίας (2017), Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας έκφρασις της συνοδικής αυτοσυνειδησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήνα.

Florovskij, G. (2000), Avtoritet drevnih Soborov i predanie otcov, [w:] idem, Izbrannye bogoslovskie statʹi, Probel, Moskva [Флоровский, Г. (2000), Авторитет древних Соборов и предание отцов, [w:] idem, Избранные богословские статьи, Пробел, Москва].

Florovsky, G. (1972a), The Catholicity of the Church, [w:] idem, Collected Works, vol. 1: Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Nordland Publishing Company, Belmont.

Florovsky, G. (1972b), The Function of Tradition in the Ancient Church, [w:] idem, Collected Works, vol. 1: Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Nordland Publishing Company, Belmont 1972.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ἐκδ.) (2016), Ε’ Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, Σαμπεζύ Γενεύης, 10-17 Ὀκτωβρίου 2015, «ΣΥΝΟΔΙΚΑ XIII», Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Σαμπεζύ-Γενεύη.

Grdzelidze, T., Οικουμενικές σχέσεις των Ορθόδοξών Εκκλησιών: Συστηματικός και συναφειακός αναστοχασμός, [w:] Καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν... Η μελλούσα Πανορθόδοξη Σύνοδος. Ζητήματα-διλήμματα-προοπτικές, s. 312-313.

Klinger, J. (1971), Tradycja starochrześcijańska w doktrynie i duchowości Kościołów Wschodnich, „Studia Theologica Varsaviensia” 9/1 (1971).

Pańkowski, J., abp (2018), Kościół prawosławny a ekumenizm, „Polski Żołnierz Prawosławny” rok XXIII, nr 1/94 (2018).

Ruffieux N. (2015), Προετοιμασία και αποδοχή της Συνόδου, [w:] Καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν... Η μελλούσα Πανορ θόδοξη Σύνοδος. Ζητήματα-διλήμματα-προοπτικές, red. P. De Mey – М. Σταύρου, Αθήνα 2015, s. 37-38.

Σταμούλης, Χρ. (2015), „Η λειτουργία της ομοφωνίας και η ποιητική της ενότητας”. Κριτικός σχολιασμός των κατανοήσεων της μεθόδου λήψης αποφάσεων τόσο κατά το προκαταρκτικό όσο και κατά το τελικό στάδιο της συνόδου, „Θεολογία” 86/4 (2015), s. 37-40.

Σταύρου, M., Οικουμενικές σχέσεις και αναγνώριση του βαπτίσματος των άλλων Εκκλησιών, [w:] Καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν... Η μελλούσα Πανορθόδοξη Σύνοδος. Ζητήματα-διλήμματα-προοπτικές, s. 331-352.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-11-27

Jak cytować

Borkowski, A. (2019). Ekumenizm a realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła w kontekście dokumentów Wszechprawosławnego Synodu na Krecie. Elpis, (21), 93–97. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.12

Numer

Dział

Artykuły