Priest’s wife, matushka, presbytera czy popadija… a może khouria? Problematyka doboru angielskich odpowiedników haseł Słownika polskiej terminologii prawosławnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.07

Słowa kluczowe:

terminologia religijna, odpowiedniki, zróżnicowanie, prawosławie, leksykografia

Abstrakt

Artykuł analizuje problem obszernej, zróżnicowanej terminologii prawosławnej w języku angielskim w kontekście działań zmierzających do zebrania, uporządkowania, usystematyzowania i objaśnienia terminologii prawosławnej w języku polskim. Choć większość współczesnej prawosławnej literatury teologicznej publikowana jest po angielsku, prawosławna terminologia religijna w tym języku nie jest jeszcze ujednolicona i usystematyzowana. Dostępne opracowania słownikowe obejmują jedynie nikłą część obszernej terminologii i frazeologii. Artykuł wskazuje również na źródła i reguły doboru angielskich odpowiedników terminologii prawosławnej prezentowanych w Słowniku polskiej terminologii prawosławnej.

Bibliografia

Kostiuczuk, J., Tofiluk, J., Ławreszuk, M., Misijuk W., Charkiewicz J. (2016). Specyfika polskiej terminologii prawosławnej. Koncepcja normatywizacji pisowni. Białystok: Wydawnictwo UwB.

Ławreszuk, M. (2018). Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. W: Elpis 20, s. 159-163.

Butterfield, J. (red.). (2015). Fowler’s Dictionary of Modern English Usage. Oxford University Press.

Cowie, A. P. (red.). (1989). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press.

Cunnings, D. (Tłum.). (1957). The Rudder of the Orthodox Catholic Church, The Compilation of the Holy Canons by Saint Nicodemus and Agapius. Chicago: Orthodox Christian Educational Society.

Dazdarević, S. (2012). Religiious Terminology in the English Language. W: Applied Linguistics Today, ALT 4. „Izazovi modernog doba”, Philological Faculty of Belgrade. [online] https://www.academia.edu/9017293/RELIGIOUS_TERMINOLOGY_IN_THE_ENGLISH_LANGUAGE, [16.06.2020].

Glossary (1969). W: The Festal Menaion (The Service Books of the Orthodox Church), 544-562. London: Faber & Faber. Hapgood, I. F. (1906). Service Book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic (Greco-Russian) Church, compiled, translated and arranged from the Old Church Slavonic Service Books of the Russian Church, and collated with the Service Books of the Greek Church. Boston: Houghton, Mifflin & Co.

Kaleda, E. (2020). A Concise Glossary of the Genres of Eastern Orthodox Hymnography. W: Journal of the International Society for Orthodox Church Music (t. 4 (1), s. 198-207).

King, J. G. (1772). Rites and Ceremonies of the Greek Church in Russia. London.

Ledkovsky, M. (1998). A Linguistic Bridge to Orthodoxy. In Memoriam Isabel Florence Hapgood, A lecture delivered at the Twelfth Annual Russian Orthodox Musicians Conference, 7-11 October 1998, Washington, D.C. [online] http://anglicanhistory.org/women/hapgood/ledkovsky.pdf, [26.06.2020].

McGuckin, J. E. (2008). The Orthodox Church: An Introduction to its History, Doctrine, and Spiritual Culture, 436-442. Oxford: Blackwell Publishing.

Meyendorff, P. (2000-2001). Liturgical Translations of the Orthodox Church in America. W: LOGOS: A Journal of Eastern Christian Studies (t. 41-42, s. 59-82).

Orloff, N. (1897). Horologian and General Menaion. Oxford. Oxford English Dictionary (1971). wyd. 1. Oxford.

Sokolof, D. Archpriest (1962). A Manual of the Orthodox Church’s Divine Services. Jordanville, NY: Printing Shop St. Iov of Pochaev, Holy Trinity Monastery.

Tarasar, C., Erickson, J. (red.). (1975). Orthodox America 1794-1976. Development of the Orthodox Church in America. New York.

Ugolnik, A. (2000-2001). Englishing the Byzantine. W: LOGOS: A Journal of Eastern Christian Studies (t. 41-42, s. 29-57).

Verbrugghe, G. P. (1999). Transliteration or Transcription of Greek. W: The Classical World (t. 92, Nr 6, s. 499-511).

Ware, Kallistos, Bp (2000-2001). Clarity, Truth and Beauty in Liturgical Translations. W: LOGOS: A Journal of Eastern Christian Studies (t. 41-42, s. 5-28).

Widawski, M. (2015). African American Slang: A linguistic description. Cambridge: Cambridge University Press.

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-11-12

Jak cytować

Misijuk, W. (2020). Priest’s wife, matushka, presbytera czy popadija… a może khouria? Problematyka doboru angielskich odpowiedników haseł Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Elpis, (22), 61–68. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.07

Numer

Dział

Artykuły