Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1941-1943

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.08

Słowa kluczowe:

biskup, prawosławie, Wojsko Polskie

Abstrakt

W 1940 r. strona brytyjska udzieliła formalnej zgody na utworzenie na swoim terytorium Polskich Sił Zbrojnych. Na poziomie operacyjnym miały być one podporządkowane dowództwu brytyjskiej armii. Wśród tworzonych oddziałów polskich, stacjonujących wówczas na Wyspach Brytyjskich, znajdowali się żołnierze wyznania prawosławnego. Reprezentowali oni mozaikę narodowościową. Wśród wyznawców prawosławia, odbywających służbę w wojsku lądowym i marynarce, znajdowali się m.in. Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Rusini i Rosjanie. Początkowo zapewnienie żołnierzom prawosławnym stałej opieki duszpasterskiej było problemem głównie ze względu na brak kapelana tego wyznania. Stan ten utrzymywał się do początku 1941 r. Utworzono wówczas szefostwo duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosławnego dla oddziałów Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii. Zamierzeniem tekstu było przedstawienie procesu tworzenia duszpasterstwa, podejmowanych przez duchownych działań i trudności, które musieli pokonać podczas swojej posługi.

Bibliografia

IPMS, A.10.3.11, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji. Dział Narodowy. Korespondencja.

IPMS, A.9.27, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Kościół prawosławny.

IPMS, A. 11.252.1, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sprawy wewnętrzne placówki -Ambasady RP -Londyn.

IPMS, A.11.253.2, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sprawy wewnętrzne placówki -Ambasady RP -Londyn.

IPMS, A.XII.28/3, Oddział Ogólny Sztabu Naczelnego Wodza. Reorganizacja I Korpusu.

IPMS, A.XII. 28.17A – Oddział Ogólny Sztabu Naczelnego Wodza, Referat Wyznań Niekatolickich, Wyznanie Prawosławne.

IPMS, A.XII.28.17B, Oddział Ogólny Sztabu Naczelnego Wodza, Referat Wyznań Niekatolickich, Wyznanie Prawosławne.

IPMS, A. XII.28.12, Oddział Ogólny Sztabu Naczelnego Wodza, Statystyka i wykazy wyznań niekatolickich, Korespondencja ogólna.

IPMS, A.XII.28/13, Oddział Ogólny Sztabu Naczelnego Wodza, Statystyka i wykazy wyznań niekatolickich, 1942-1946.

Chodakowski, M. (2004). Dzieje prawosławnego duszpasterstwa wojskowego w Rzeczpospolitej. Polski Żołnierz Prawosławny. (1), 16-17.

Dudra, S. (2019). Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w obszarze polityki wyznaniowej oraz polityki narodowościowej Polski Ludowej i III Rzeczpospolitej, Warszawa, Wydawnictwo naukowe Scholar.

Grzybowski, J. (2011). Polskie prawosławie na terenie Bliskiego Wschodu, Afrykii, Indii i Meksyku podczas drugiej wojny światowej, Cerkiewny Wiestnik, (t. 4, s. 54-56).

Grzybowski, J. (2016). W Służbie Rzeczypospolitej. Duszpasterstwo Wojskowe Wyznania Prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919-1949. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Im. Płk. Dypl. Mariana Porwita.

Grzybowski, J. (2010). Żołnierze wyznania prawosławnego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej. Polski Żołnierz Prawosławny (t. 3, s. 14).

Mironowicz, A. (2014). Działalność ks. Michała Bożerianowa na terenie Iranu i Afryki Wschodniej w latach 1941-1945. Białoruskie Zeszyty Historyczne. (t. 42, s. 137-164).

Odziemkowski, J. (1998). Służba Duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945. Warszawa: Bellona.

Rojek, W. i Zagórniak M. (red.). (2003). Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,. t. VI, lipiec 1943 r. – kwiecień 1944. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-23

Jak cytować

Pyczel, J. (2021). Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1941-1943. Elpis, (23), 69–75. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.08

Numer

Dział

Artykuły