Mistyczne znaczenie pokarmu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.19

Słowa kluczowe:

pokarm, chleb, stworzenie, życie, Eucharystia

Abstrakt

W artykule podjęta jest próba przedstawienia mistycznego znaczenia pokarmu. Przez pokarm zostaje rozerwana wieź między Bogiem a człowiekiem, poprzez pokarm, którym jest Eucharystia więź ta zostaje przywrócona. Ponadto Cerkiew w obrzędach poświęcenia pokarmów i płodów ziemi w przeciągu roku liturgicznego uświęca materię i cały świat.

Bibliografia

Adamczyk, D. (2006). Chleb życia. Kieleckie Studia teologiczne, t. 5. s. 9-25.

Biblia. (1975). Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

Boska liturgia świętego ojca naszego Jana Chryzostoma. (2001). Warszawa.

Bondaruk, K. (2019). Homilie niedzielne. Białystok.

Bulgakov, C. (2008). Filosofiâ Hozâjstva. Moskva.

Bułgakow, S. (1992). Prawosławie. Białystok.

Euchologion. Tom 1. (2016). Warszawska Metropolia Prawosławna.

Euchologion. Tom 2. (2016). Warszawska Metropolia Prawosławna.

Forestner, D. (1990). Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa.

Hrycuniak, S. (1984). Nauka Ojców Kościoła o świętych sakramentach. Rocznik Teologiczny XXVI. z. 2.

Jan Damasceński (św.) (1969). Wykład wiary prawdziwej. Warszawa.

Kanonnik. (1986). Moskva.

Kiślak, M. (2003). Mistyczne znaczenie wody. Cerkiewny Wiestnik, 1/2003.

Langkammer, H. (1985). Etyka Nowego Testamentu. Wrocław.

Leśniewski, K. (2006). Nie potrzebują lekarza zdrowi… Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka. Lublin.

Mineâ, dekabrʹ. (1982). Moskva.

Paprocki, H. (1988). Wieczerza Mistyczna Anafory Eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu. Warszawa.

Paprocki, H. (red.). (2021). Pentekostarion. [online] http://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/n-02-tydzien-paschalny.pdf, [02.09.2021].

Schmemann, A. (1988). Za życie świata. Warszawa.

Wieczernia, jutrznia, prokimenony, alleluja, rozesłania, kalendarz liturgiczny. (2006). Warszawa.

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-09-23

Jak cytować

Kiślak, M. (2021). Mistyczne znaczenie pokarmu. Elpis, (23), 155–159. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.19

Numer

Dział

Artykuły