Rodzina ludzka w aspekcie paradygmatu Edenu. Analiza skrypturystyczno-patrystyczna

Autor

  • Marian Bendza Katedra Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.06

Słowa kluczowe:

Księga Rodzaju, myśl patrystyczna, człowiek, stworzenie, rodzina

Abstrakt

Paradygmat Edenu i rodzinę ludzką przedstawiono tu nie przeciwstawnie, lecz w ich komplementarności. W świetle Edenu życie rodzinne, wspólnota rodzinna najpełniej odsłania godność człowieka i jego możliwości wiary. Autor tego artykułu omija wszelako jakąkolwiek formę prozelityzmu, wprost przeciwnie, pragnie jedynie przedstawić prawdę zarówno egzystencjalną, jak biblijną czy patrystyczną.
Paradygmat Edenu, według Autora, składa się z trzech elementów: przyjaźni z Bogiem, jednakowej godności ludzkiej (takiej samej u kobiety, jak u mężczyzny) oraz otwartości religijnej (przebóstwienie). Dzięki tym trzem elementom odsłania się też godność rodziny, nie tylko podstawowej „komórki” społeczeństwa, lecz przede wszystkim Cerkwi.

Bibliografia

Clement O., Ciało śmiertelne i chwalebne, Warszawa 1999.

Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, wyd. JEDNOŚĆ, Kielce 2000.

Evdokimov P., Kobieta i zbawienie świata, przekład z francuskiego Elżbieta Wolicka, Poznań 1991.

Evdokimov P., Poznanie Boga w Kościele Wschodnim: patrystyka, liturgika, ikonografia, przekład Alina Liduchowska, Kraków 1996.

Hryniewicz W., Bóg naszej nadziei, t 1, Opole 1989.

Kaszowski M., Żywy obraz i podobieństwo Boga, WWW.teologia (dostęp 10.XII.2014).

Łosski W., Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przekł. Maria Sczaniecka, Warszawa 1989.

Łucarz S., Grób czy świątynia, Kraków 2007.

Mantzaridis G. I., Przebóstwienie człowieka, przekład Iga Czaczkowska, Lublin 1997.

Św. Grzegorz z Nyssy, O naśladowaniu Boga, Kraków 2001.

Św. Jan Paweł II, Dives in misericordia, IV,5.

Uspienski L., Teologia ikony, Poznań 1993.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-03

Jak cytować

Bendza, M. (2016). Rodzina ludzka w aspekcie paradygmatu Edenu. Analiza skrypturystyczno-patrystyczna. Elpis, (18), 51–56. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.06

Numer

Dział

Artykuły