Podstawy społecznej koncepcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego: problemy bioetyki i ekologii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.12

Słowa kluczowe:

Koncepcja społeczna Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, prawosławie i bioetyka, prawosławie i ekologia, nauka społeczna Kościoła prawosławnego, Kościół i problemy współczesności

Abstrakt

Podstawy koncepcji społecznej to jeden z najważniejszych aktów normatywnych wydanych przez Rosyjski Kościół Prawosławny. Jednogłośne przyjęcie tego dokumentu przez Święty Sobór Biskupów rosyjskiej Cerkwi, który odbył się w dniach 13-16 sierpnia 2000 roku w Moskwie, było nie tylko wydarzeniem o zasięgu lokalnym, lecz znaczącym faktem w skali całego światowego prawosławia. Po raz pierwszy w dziejach jeden z autokefalicznych Kościołów prawosławnych zdecydował się na sformułowanie oficjalnego stanowiska wobec aktualnych kwestii społecznych, gospodarczo-ekonomicznych i kulturowych, a także zdefiniowanie relacji Kościół-państwo w warunkach rzeczywistości historycznej, w której się znalazł na progu trzeciego tysiąclecia. Promulgacja Podstaw koncepcji społecznej stało się potężnym impulsem do odnowy życia duchowego, większego zaangażowania prawosławnego duchowieństwa w życie społeczne, rozwoju instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form misji i ewangelizacji, wielopłaszczyznowego dialogu prawosławia ze światem nauki, polityki i gospodarki. Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie polskiego czytelnika z treścią rozdziału dwunastego i trzynastego dokumentu, które odnoszą się do problematyki bioetycznej i ekologicznej. Warto podkreślić, że jest to ich pierwsze tłumaczenie na język polski. Tłumacz wyraża nadzieję, że przyczynią się one do lepszego poznania stanowiska Kościoła prawosławnego wobec kwestii, które obecnie należą do najbardziej dyskutowanych tematów społecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cerkov’ i problemy ekologii. (2000). W: Osnovy social’noj koncepcii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi. [on-line] https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/xiii/, [29.06.2020].

Novik, V. (2000). Analiz 1-5 glav «Osnov social’noj koncepcii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi», Religiâ i pravo, 5, 67-75.

Obywatel poza Cerkwią. Z prof. Władsławem Arżanuchinem rozmawia Jan Strzałka. (2000). [on-line] http://www.tygodnik.com.pl/numer/274608/strzalka.html, [29.06.2020].

O dokumente. (2000). W: Osnovy social’noj koncepcii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi. [on-line] https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/about/, [29.06.2020].

Opredelenie «O vzaimootnošeniâh Cerkvi s gosudarstvom i svetskim obŝestvom na kanoničeskoj territorii Moskovskogo Patriarhata v nastoâŝee vremiâ». (1994). Arhierejskij Sobor RPC, 29.11-2.12.1994. [on-line] http://www.patriarchia.ru/db/text/530460.html, [29.06.2020].

Osnovy social’noj koncepcii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi. (2000). [on-line] https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/, [29.06.2020].

Problemy bioetiki. (2000). W: Osnovy social’noj koncepcii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi. [on-line] https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/xii/, [29.06.2020].

Žurnaly zasedaniâ Svâŝennogo Sinoda ot 19 iûlâ 2000. (2000). [on-line] http://www.patriarchia.ru/db/text/4904356.html, [29.06.2020].

Pobrania

Opublikowane

2020-11-12

Jak cytować

Aleksiejuk, A. (2020). Podstawy społecznej koncepcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego: problemy bioetyki i ekologii. Elpis, (22), 95–105. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.12

Numer

Dział

Artykuły