Restytucja patriarchatu na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1917-1918)

Autor

  • Jarosław Szczur Katolicki Uniwersytet Lubelski

DOI:

https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.15

Słowa kluczowe:

sobór, patriarchat, Rosyjski Kościół Prawosławny

Abstrakt

Początek XX wieku był okresem przełomowym dla życia Kościoła prawosławnego w Rosji. Głównym wydarzeniem, które zmieniło sytuację zewnętrzną i wewnętrzną Kościoła był Lokalny Sobór Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w latach 1917-1918. Najważniejszą decyzją soborowych obrad była restytucja patriarchatu, zlikwidowanego rezolucjami cara Piotra I w XVIII wieku. Zainicjowana dyskusja wokół tego procesu była źródłem wielu interesujących wypowiedzi i kierunków dialektyki. W niniejszym artykule prezentowana jest pozytywna argumentacja w celu restytucji patriarchatu w oparciu o publikacje S.N. Bułgakowa, N.I. Troickiego i A.W. Wasiljewa, które były dodatkiem do prac soboru. Szczególnie ważne jest ich odniesienie do przymiotów Kościoła: jedności, apostolskości i soborowości.

Bibliografia

Bułgakow S., Prawsławie, Białystok 1992.

Бычков С., Большевики против Русской Церкви. Очерки по истории Русской Церкви (1917-1941 гг.), Т. 2, Москва 2006.

Chojnicka K., Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, Kraków 2011.

Доброклонский А. П., Руководство по истории Русской Церкви, Москва 2009.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов, Т. 5, Москва 2015.

Doroszkiewicz W., Dzieje Wschodnich Rzymian, Białystok 2012.

Evdokimow P., Prawosławie, Warszawa 1986.

Kozłowski R., Koncepcja Kościoła w myśli teologicznej Mikołaja Afansjewa, Warszawa 1990.

Łosski Wł., Teologia mistyczna kościoła wschodniego, Kraków 2007.

Pawełczyk-Dura K., Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim, Lublin 2014.

Поспеловский Д. В., Русская православная церков в ХХ веке, Москва 1995.

Преподобный Иустин (Попович), Догматика Православной Церкви. Екклесиология, Москва 2005.

Ware K., Kościół prawosławny, Białystok 2011.

Znosko A., Kanony Kościoła Prawosławnego, Hajnówka 2000.

Шавельский Г., Русская Церков пред революцией, Москва 2005.

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Szczur, J. (2017). Restytucja patriarchatu na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (1917-1918). Elpis, (19), 121-126. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.15

Numer

Dział

Artykuły